Grus i maskineriet mellan journalister och kommunikatörer

Publicerad: 10 jun 2016

Av de tillfrågade journalisterna är det endast 18 procent som upplever kontakten med kommunikatörer som positiv, medan hela 52 procent av kommunikatörerna ser relationen på samma sätt. Det visar Cisions årliga journalist- och kommunikatörsundersökning, som besvarats av 699 journalister och 561 kommunikatörer. Kommunikatörerna tycker att det finns en ömsesidig respekt, medan journalisterna verkar känna att kommunikatörerna inte fokuserar på rätt saker när de skickar nyheter till dem.

Kontaktuppgifter viktigast

62 procent av de tillfrågade journalisterna tycker att det viktigaste i en nyhet är kontaktuppgifterna – den del som kommunikatörerna lägger minst tid på. Flera journalister menar att kontaktuppgifterna i pressmeddelanden ofta går till någon som antingen inte vet att hen står som kontaktperson, eller som inte är anträffbar när journalisten försöker nå dem. Både kommunikatörer och journalister är däremot överens om att både rubrik och ingress är viktiga.

Årets undersökning visar också att kommunikatörer i olika roller investerar olika mycket tid i att etablera en relation till journalisterna. Kommunikatörer inom ideella organisationer kommer att öka bearbetningen av journalister mest framöver (36 procent). Det är också de som upplever relationen till journalisterna som mest positiv (nästan 70 procent). Samtidigt visar siffrorna att PR-konsulter är den roll som kommer att satsa minst på journalistkontakter närmaste året. 

– En intressant iakttagelse vi gjort i årets undersökning är att allt fler kommunikatörer har koll på vilka journalister och influencers som påverkar deras bransch. Arbetet med influencers ser ut att ha blivit viktigare för att nå ut med sina nyheter, säger Alexander Mason, kommersiell chef på Cision.

Förutom att belysa relationen mellan journalister- och kommunikatörer, ger Cisions undersökning svar på frågor som rör kommunikatörers vardag och deras yrkesroll. Den ger bland annat svar på vilka digitala kanaler kommunikatörerna satsar mest på under 2016 och hur de kommer att arbeta med produktion av innehåll framöver.

Läs mer

Den 5 juli presenteras undersökningen under en paneldebatt i Almedalen.

Mediarelationer
loader
Laddar