Hållbara varumärken – ett krav för att överleva på marknaden

Publicerad: 22 apr 2016

När Sustainable Brand Insight anordnar konferensen Better Brands under temat ”hållbar varumärkeskommunikation” är syftet att belysa och öka kunskaper i ämnet. Erik Elvingsson Hedén, vd på Sustainable Brand Insight och konferensens arrangör, ser ett tydligt behov av ett forum där kommunikatörer kan diskutera hållbara varumärken. 

– Det finns en bristande kunskap i hur man integrerar en hållbar varumärkeskommunikation med den befintliga kommunikationen. Många ser inte den stora potential som finns med ett hållbart varumärkesbyggande, säger Erik Elvingsson Hedén.

Varumärken som identitetsskapare

Konsumenter identifierar sig numera med varumärken och lyfter sitt ego genom att ”köpa rätt”. När varumärken utvecklats till att bygga konsumenters livsstil, identitet och ego och så fungerar varumärken som en förtroendebyggare. Det gör att konsumenter väljer bort de varumärken som inte lever upp till hållbarhetskraven vilket i förlägningen innebär att icke hållbara varumärken inte överlever på marknaden.

Tidigare var inte hållbarhetsperspektivet ett krav för att överleva på marknaden. Konsumenters ökade medvetenhet är en av flera faktorer som bidragit till att frågan om hållbarhet blivit allt viktigare.

Nya case ska ge nya kunskaper

För Erik Elvingsson Hedén är det viktigt att konferensen har en internationell utgångspunkt. Det innebär att internationella talare med nya influenser kommer delta. Han tror att vi har mycket att lära från internationell expertis eftersom vi ofta tar upp samma case och samme exempel när hållbara varumärken diskuteras i Sverige och Norden.

– När man talar om hållbara varumärken i Sverige så är det alltid samma saker som lyfts fram. Ambitionen med konferensen är därför att ta fram nya nyheter. På Better Brands ska ingen känna att man har hört något case eller person tidigare, säger Erik Elvingsson Hedén.

Under konferensen kommer det diskuteras om hållbar varumärkeskommunikation på både kreativ och strategisk nivå. En annan del som kommer belysas är hur medias roll utnyttjas så effektivt som möjligt i kommunikationen. Konferensen fokuserar på hållbar varumärkeskommunikation och paketeringen av detta. Således är konferensen riktad mot de som arbetar inom kommunikation och marknad.

Rabatterat pris för medlemmar

Konferensen äger rum 25 maj i Stockholm klockan 09.00–16.30 på Scandic Continental. Som medlem i Sveriges Kommunikatörer får du delta för 3 500 kronor.

Jag vill gå!

Genom att klicka på länken ovan får du så kallad "Starfollower"-rabatt. Rabatten är på 1 500 kronor och dras av när du går vidare till checkout. 

Hållbarhet och finansiell kommunikation
loader
Laddar