Krav på att kommunicera hållbarhetsarbeten

Publicerad: 3 maj 2017

Precis på samma sätt som finansiell rapportering bygger på ordning och reda i företagets ekonomi innebär kravet på rapportering av icke-finansiell information att företagen får verktyg att förbättra sin verksamhet när det gäller ekonomi, miljö- och sociala aspekter. Det handlar till exempel om att minimera risker, effektivisera sin resursanvändning och driva ett innovationsarbete kring mer hållbara processer och produkter.

Ett krav på ansvarstagande

Linda Andersson har mer än 20 års erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete och arbetar som rådgivare inom kommunikation med ett särskilt intresse för frågor som kopplar till en hållbar utveckling i företag och samhälle. Hon ser positivt på det nya lagkravet.

–Svenska företag är föregångare när det gäller hållbarhetsarbete och -rapportering. Att nu fler företag omfattas av krav på rapportering är en naturlig utveckling. Det är en anpassning till EU-gemensamma krav, men ytterst ett svar på marknadens förväntningar.

Linda menar att det finns ett samhällsintresse i att företagens verksamhet ger en tillväxt som är hållbar på lång sikt. Därför får frågor om miljö, mänskliga rättigheter, sociala förhållanden och motverkande av korruption en allt större plats i diskussioner om företagens verksamhet och om styrningen av dem.

–Många ägarbolag förväntar sig idag att företag tar ansvar för sin påverkan på samhälle och  miljö, säger hon.

Konkurrenskraftiga fördelar

Debatten om för- och nackdelar med krav på hållbarhetsrapportering för fler företag var främst aktuell under 2015 och 2016 i samband med förarbetet kring lagändringen. Efter att lagändringen trätt i kraft handlar företagens funderingar främst om vad lagen betyder i praktiken – vad som behövs för att uppfylla lagkravet, hur de ska hämta in synpunkter från sina intressenter, genomföra insamlingen av data och strukturera rapporteringen enligt den standard man valt.

Linda menar att en välarbetad hållbarhetsrapport, där företaget öppet redovisar sin utvecklingan, kan ge konkurrensfördelar.

–De företag som omfattas av kravet på rapportering är relativt stora och jag är övertygad om att de har mycket att vinna på att aktivt driva och kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Sannolikt kommer fler företag att välja att rapportera än de som måste enligt lagen, både för att visa transparens i sitt hållbarhetsarbete och på grund av ökade kundkrav.

Väsentlig och trovärdig

Linda vill rekommendera att företag fokuserar på de hållbarhetsfrågor som är mest relevanta för den egna verksamheten. Vilka de frågorna är kan väljas ut med hjälp av en väsentlighetsanalys, som bygger både på egen kunskap och på inspel från företagets intressenter. Exempel på vanliga faktorer är då hälsa och friskvård, jämställdhet, mångfald, energiförbrukning, klimatpåverkan, ekonomisk betydelse i lokalsamhället. 

I dagsläget finns inga krav på att rapporten behöver bestyrkas och det finns alltid en risk att rapporten då tappar del av sin trovärdighet.

–Man bör se det som en god möjlighet att låta bestyrka sin hållbarhetsredovisning. Företaget får då hjälp att upptäcka brister i datainsamling, analys och rapportering. En revidering bidrar även till att sätta fokus på de faktorer som är relevanta för företagets verksamhet och ett tryck att de resultat som rapporteras är korrekta.

 

Undrar du mer? Ställ din fråga till vår advokat


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 400 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

Hållbarhet och finansiell kommunikation
loader
Laddar