Har makthavarna blivit för medietränade?

Publicerad: 27 sep 2016

När makthavare duckar för besvärliga frågor och lägger dimridåer förklaras det ofta med att de är alldeles för medietränade. På liknande sätt kastas skulden för dagens konfrontativa debattklimatt ofta på medieträning. Men det finns en till sida av myntet. Sveriges Kommunikatörer bemöter de vanligaste missuppfattningarna om medieträning.

"Makthavare som förleder och undviker att svara på frågor är alldeles för medietränade"

Att ge sin in i en intervju eller debatt med avsikten att inte svara på frågor vittnar om dålig eller fullständigt utebliven medieträning. Medieträning som syftar till att förleda blir oftast uppenbar, väcker irritation hos publiken och jämnar förtroendet med marken. En bra medieträning bör inspirera till dialog – inte hindra dialog. Både intervjupersonen och journalisten förlorar när att samtalet blir en dragkamp. 

"Medieträning är en samling tricks för att undvika kniviga frågor från journalister"

Medieträning handlar om att förstå mediernas format, villkor och dramaturgi. Om man förstår mediernas förutsättningar kan man anpassa sitt budskap på ett sätt som uppmuntrar till samtal mellan intervjuperson och journalist. Om medieträningen istället syftar till att hejda samtalet med journalisten blir konsekvensen att intervjupersonen får mindre handlingsutrymme för att förmedla sitt budskap.

"Medieträning är reserverat för politiker, kommunikatörer och journalister"

Nej! Medieträning angår alla. Den samlade kunskapen om medier, journalistik och det offentliga samtalet är något alla borde ta del av. När kunskap om mediernas villkor blir reserverad enbart för politiker, kommunikatörer och journalister uppstår ett demokratiproblem. När kunskapen blir förbehållen fåtalet uppstår dessutom ett stort antal missuppfattningar om vad medieträning faktiskt är.

Mediarelationer
loader
Laddar