Höga krav på dagens kommunikatör

Publicerad: 9 apr 2013

Det handlar inte längre om att bara vara expert inom sitt område, kommunikatören ska även ha kunskap inom många av delar av verksamheten och bidra till legitimitet och ökat förtroende.

– Trender inom kommunikation speglar och förstärker samhällstrender. I ett samhälle där vi ska välja allt från pensionsbolag till vilken skola barnen ska gå i, upplever många att det finns en stor osäkerhet. Detta påverkar självklart förutsättningarna för hur vi bör arbeta med kommunikation, säger Jesper Falkheimer, professor i strategisk kommunikation och rektor för Lunds universitet Campus Helsingborg.

Högre krav på mätbarhet

Jesper Falkheimer förklarar att det sker en glidning mellan professioner och områden, där kommunikationen blir en alltmer integrerad del av verksamheten. På sätt och vis behöver kommunikatören vara något mer av en generalist än tidigare. Samtidigt måste man naturligtvis bibehålla expertisen inom sitt område.

– När kommunikationsavdelningarna får ökad makt blir det viktigare som kommunikatör att ha koll på fler områden än bara kommunikation. Idag krävs det att kommunikatören kan såväl kärnverksamheten som affärsverksamheten, säger Jesper Falkheimer.

Det ställs dessutom högre krav på mätbarhet. Ju fler resurser, desto viktigare blir det att kunna visa värdet av kommunikationsinsatserna, helst genom mätbara resultat.

– Själva trenden kring mätbarhet är dock inte specifik för kommunikatörens roll utan gäller medarbetare överlag. Allt ska dokumenteras och mätas. Fokuseringen på att mäta effekter är inte ny i sig men kraven på att visa vilket värde kommunikationen bidrar med har ökat. Jag tror att kommunikatörer bör lägga mindre tid på långa planeringsprocesser och mer tid på att dels göra, dels undersöka effekter – för att lära sig av vad som funkar.

Underlätta kommunikationen

Förutom de organisatoriska förändringarna, har även teknikutvecklingen bidragit till en förändring av yrket. Framförallt har de nya och sociala medierna medfört att det idag ställs andra krav på kommunikatören jämfört med vad som krävdes för tio år sedan. Möjligheten till kontroll över innehållet har minskat och kommunikatören behöver både vara snabb och kunna improvisera.

– Det traditionella sändare-mottagare-perspektivet har bytts ut mot en mer komplex struktur. I dag är man långt ifrån ensam om att producera och distributera innehåll över informationskanalerna. Detta gör att kommunikatören får arbeta på ett annat sätt jämfört med tidigare. Istället för att vara den som ensam distributerar innehåll över kanalerna, får man kanske snarare axla rollen som den som underlättar kommunikationen.

Ser man till utbildningssidan saknas fortfarande managementkunskaper bland många av kommunikatörerna. Detta bekräftas av förra årets upplaga av undersökningen European Communication Monitor, utförd av europeiska kommunikationsforskningsorganisationen Euprera.

– Det blir allt vanligare att man efterfrågar managementkunskaper bland kommunikatörer. Trots detta saknas området fortfarande i traditionella informationsutbildningar, säger Jesper Falkheimer.

 

Strategisk kommunikation
loader
Laddar