Hon tar steget från kommunikationschef till VD

Publicerad: 12 dec 2016

I ett pressmeddelande berättar Jan-Erik Saugestad, vd på Storebrand Asset Management, att det är Åsa Wallenbergs kompletterande kunskaper och erfarenheter som gör att hon är rätt person för uppdraget:

–Hon kommer att säkerställa att verksamheten fortsätter att ligga i takt med marknad och efterfrågan och ytterligare stärka vår ledande position inom hållbart sparande. Hennes genuina intresse för hållbarhet har också varit avgörande. 

Sveriges Kommunikatörers vd Cecilia Schön Jansson gläds över att kommunikationschefer tar en verkställande roll inom organisationer:

–Chefer och ledare måste utveckla sin kommunikativa förmåga om de ska kunna leda framgångsrika organisationer i framtiden. Jag är övertygad om att kommunikatörer, precis som ekonomer och ingenjörer, framöver kommer att vara en rekryteringsbas för affärs- och verksamhetschefer.

Åsa Wallenberg har en bakgrund inom både finans och kommunikation och hon är väl förankrad i SPP:s affärsverksamhet.

–Bra kommunikation, extern liksom intern, kan vara en stark drivkraft för ett bolags affärsmässiga framgång. Jag vet vilket värde det tillför. Det är en styrka att jag kan SPP och vårt erbjudande väl, jag har jobbat nära fondbolaget i många frågor, säger Åsa.

Vad har du för tips till kommunikatörer som vill ta steget till chefsposition?

–Att alltid utgå från verksamhetens mål och strategier och att se till att kommunikation är en helt integrerad del. Med det som utgångspunkt blir det naturligt att vara involverad och delaktig i de affärskritiska besluten. Sen ta plats. Bra kommunikation gör skillnad.

Enligt Åsa måste kommunikatörer kunna uppvisa det affärsvärde som kommunikation skapar om de vill få en mer ledande befattning inom organisationer. Hon utvecklar.

–En viktig förutsättning för att kunna göra skillnad i avgörande lägen är att man jobbar nära ledningen och faktiskt påverkar besluten. Det som inte går att kommunicera ska faktiskt inte heller beslutas. Därför är det en viktig uppgift att se till att alla perspektiv är synade, att de beslut som fattas är väl förankrade och grundade i bolagets värderingar. Något verksamheten kan stå upp för i alla lägen. Hjälp organisationen att lyfta blicken och se de stora perspektiven.  

Vilken kärnegenskap tycker du det är viktigast att kommunikatörer bidrar med i en organisation?

–Att kunna ta ner stora komplexa resonemang till enkla begripliga budskap. Då skapar man bra förutsättningar för alla i organisationen att vara kulturbärare, bärare av varumärke och att vara starka ambassadörer för företaget.

Åsa menar att kommunikatörsyrkets status idag borde vara hög med tanke på att informationsflödet aldrig varit större och att antalet kanaler har ökat lavinartat. De ledningsgrupper och styrelser som förstår den förändringen menar hon kommer kunna ta tillvara de möjligheter och se de utmaningar som det innebär. 

Hon tycker att det är bra att Sveriges Kommunikatörer även driver frågan att kommunikatörer behöver stärka sin kompetens inom affärs- och verksamhetsutveckling.

Det är en högst relevant fråga. Min bild är att de som jobbar med kommunikation både har olika utbildningar och erfarenheter, men oavsett är jag övertygad om att man behöver jobba nära och förstå affären för att lyckas nå bestående resultat. Det bygger på samarbete inom organisationen på alla nivåer. Man behöver också förstå i vilken kontext verksamheten finns för att förstå hur kommunikationen bidrar till att stärka affären.

 

loader
Laddar