Storytelling och omvärldsanalys för bättre affärer

Publicerad: 21 aug 2017

Ulrika Nybäck är inspirationsföreläsare och expert på strategisk kommunikation och storytelling. Hon arbetar som rådgivare inom näringslivet i kommunikationsfrågor, föreläser och leder workshops samt hjälper ledare bli bättre talare. Fredrik Steinholtz är föreläsare, rådgivare och expert inom området säljutveckling. Han hjälper individer och företag öka sina möjligheter att göra bra affärer genom att förstå möjligheter och risker inom modern försäljning.

Tänk "utifrån och in"

Många som arbetar med kommunikation, försäljning eller marknadsföring använder möten med potentiella kunder för att visa fördelarna med sin produkt eller tjänst och tala om hur just den särskiljer sig från konkurrenterna – kommunikationen sker således "inifrån och ut". Konsekvensen av detta blir att vi utgår från hur vi vill göra affärer snarare än att utgå från hur våra potentiella kunder vill bli sålda till. Fredrik Steinholtz menar att vi måste bli bättre på att kommunicera "utifrån och in" och öva upp vår förmåga att redan innan kundmötet samla in information om våra potentiella kunders marknad, deras företag och dem som individer.

När samtalet med den potentiella kunden sedan inleds kommer vi kunna kommunicera med dem utifrån deras förväntningar och därmed öka möjligheten att göra affärer. Ett av de vanligaste misstagen vi gör är att tro att alla människor tar in information på samma sätt som vi själva gör, och att de drivs av samma saker som vi – men så är inte alltid fallet och det behöver vi ta hänsyn till när vi kommunicerar eller gör affärer. Innan ett möte med en potentiell kund är det viktigt att vi kommer tillrätta med följande frågor: Vad händer på den potentiella kundens marknad? Vad händer i den potentiella kundens företag? Vad är viktigt för individen?

Hitta ditt "varför" och var transparent med motgångar

Ulrika Nybäck menar att företag och organisationer har mycket att vinna på att hitta och utveckla sitt "varför" utifrån ett individuellt och ett organisatoriskt perspektiv. Det individuella perspektivet på "varför" svarar på frågan "vilka passioner, drivkrafter och värderingar driver dig?". Organisationsperspektivet svarar i sin tur på frågan "varför finns vi i samhället?" och redogör för vad som gör företaget unikt. När vi på ett genuint och engagerande sätt beskriver våra passioner, drivkrafter och värderingar ökar möjligheten att attrahera medarbetare och kunder som delar våra värderingar och vision. Kunder och medarbetare som delar våra värderingar blir på sikt lojala ambassadörer som sprider vår story till andra potentiella kunder, samarbetspartners eller medarbetare. Ambassadörer som sprider vår story blir allt viktigare i en tid där allt fler kunder förlitar sig på rekommendationer och aktivt söker upp omdömen på internet och i sociala medier innan de gör sina inköp.

Ulrika Nybäck betonar därtill vikten av att vara autentisk och våga dela motgångar, lärdomar och utmaningar – det skapar identifikation och speglar människorna bakom varumärket. Det är trots allt människor vi gör affärer med och inte robotar.


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 400 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning. 

Strategisk kommunikation/ Varumärke
loader
Laddar