“Hur når vi en yngre målgrupp?”

Publicerad: 22 dec 2015

Johan Fridh jobbar dedikerat med Malmöfestivalen, Malmös största arrangemang med drygt en miljon besökare i augusti varje år. I år har Johan ägnat sig åt en stor utmaning– att nå de yngre.

– Vi har svårt att kommunicera med ungdomar. De har ett annat beteende och är inte lika mottagliga för den kommunikation som vi traditionellt har gjort. Jag tror att det nog är många kommuner och myndigheter som brottas med samma utmaning.

Johan säger att de unga är en särskilt viktig målgrupp.

– Vi vill att alla som besöker festivalen ska integreras, unga som gamla ska kunna röra sig sida vid sida. Eftersom festivalen är helt skattefinansierad ska den också komma alla till gagn. Det är viktigt att alla får information om vad som händer.

En fokusgrupp sattes därför ihop för att få feedback kring festivalens aktiviteter och kommunikation. Där framgick att inga kanaler som Malmö stad använt sig av tilltalar de unga. Däremot använder de Snapchat, och en riktad satsning mot gruppen 12-20 år med hjälp av appen skapades. Målet var att visa på bredden i programmet på ett lättillgängligt sätt. På en vecka hade kontot fått 3 000 följare, utan några marknadsföringsinsatser.

– Min bild är att vi lyckades bättre än förväntat. Det handlar inte bara om att nå ut, utan också om att skapa en tvåvägskommunikation eller en enklare form av dialog. Vi fick otroligt mycket respons tillbaka, så det blev ett kvitto på att de gillar det vi gjort.

Satsningen på Snapchat och andra digitala verktyg kommer att utvecklas till nästa års festival.

– Vi fortsätter jobba med ungdomsperspektivet. Det är väldigt viktigt, för sett till befolkning är Malmö en ung stad. Vi måste inkludera barn och unga, så vi satsar mer på det digitala.

loader
Laddar