Hur når vi nya medborgare som inte pratar svenska?

Publicerad: 15 sep 2016

Mikael Sjöberg Petersson arbetar på Folksam med att nå nya målgrupper. På frågan varför det är viktigt att nå nya målgrupper svarar han:

– Du kan ställa om frågan. Varför är det viktigt att nå 20 procent av befolkningen, är vi så framgångsrika att vi nöjer oss med att bearbeta 80 procent av befolkningen? Om inte, gör något åt det.

Att sakna förståelse för mångkulturell kommunikation innebär idag missade affärsmöjligheter. År 2015 var 16 procent av den svenska befolkningen född utomlands, vilket motsvarar 1,6 miljoner personer. Det finns en felaktig uppfattning om att den här målgruppen inte är köpstark, men det finns beräkningar som visar att utrikes födda, och personer med båda föräldrarna födda utomlands, motsvarar en femtedel av den totala köpkraften. 

Consumer Diversity

Hos Folksam ligger den stora utmaningen i att nå de invandrargrupper där nästan 50 procent saknar försäkringsskydd. 

– Vi har känt till deras behov men det har dem inte gjort själva. Vår utmaning är att få kontakt, skapa intresse och förtroende. Då duger det inte att göra som man alltid har gjort, för gör man det får man samma resultat man alltid har fått.

För att nå de nya målgrupperna implemeterar Folksam ett consumer diversity perspektiv i kommunikationsarbetet.

– Genom att tänka i ett consumer diversity perpektiv så har vi anpassat personalens språkkunskaper, kommunikation och till viss del även produkten, samt skapat samarbeten med många invandrarorganisationer. Det har lyckats väldigt väl.

Nya invånare och nya målgrupper

Den 27 september gästar Mikael Sjöberg Peterson Sveriges Kommunikatörers evenemenag Månadens Frukost: Nya invånare och nya målgrupper. I paneldebatten ingår även Karin Carli och Ulrica Dohnhammar, som båda är utredare på Folkhälsomyndigheten, samt Anna Burack på Sensus. Tillsammans kommer de att diskutera möjligheter och utmaningar som kommunikationsavdelningar står inför med den nya demografin.

Läs mer

Stor köpkraft bland mångkulturella målgrupper

"Ta hänsyn till både lokala och globala värden när du jobbar med PR"


Månadens Frukost: Nya invånare och nya målgrupper | Den 27 september arrangererar Sveriges Kommunikatörer Månadens frukost på Scandic Anglais i Stockholm. Frukost serveras från klockan 08:00. Anmälan krävs. 

Strategisk kommunikation
loader
Laddar