Hur påverkas kassaflödet av förlängda kredittider? – Veckans ekonomifråga

Publicerad: 30 okt 2015
Fråga: Ett företag som är underleverantör till telekombranschen tvingas gå med på förlängda kredittider på sina fakturor, från tidigare 60 dagar till 90 dagar. Hur påverkas kassaflödet?
  1. Kassaflödet kommer att förbättras.
  2. Kassaflödet kommer att försämras.
  3. Kassaflödet kommer inte att påverkas.

Svar: Kredittider på fakturering har en direkt inverkan på kassaflöde och kapitalbindning. Ju längre kredittider, desto längre får vi vänta med att få betalt. Det innebär sämre kassaflöde och större kapitalbindning.

Kostnaden för den ökade kapitalbindningen räknas ut med företagets kalkylränta. För att exemplifiera: en kalkylränta på åtta procent ger en ökning av kapitalbindningen på 200 000 kronor och en årlig kostnadsökning på 16 000 kronor. Att arbeta aktivt med företagets kassaflöde kallas ofta för cash management.


Foto: Massimo Sanna

Investor relations
loader
Laddar