“Hur skapas teamkänsla på distans?”

Publicerad: 15 dec 2015

I september öppnades ett av IKEAs första aktivitetsbaserade kontor i Malmö. Här delar flera IKEA-bolag på samma arbetsytor, ytor som ska inspirera och uppmuntra kreativitet. Shemina Chouhan förklarar att det finns olika arbetsytor beroende på vilken aktivitet du ska göra, till exempel öppna mötesplatser, rum för virtuella möten, high focus areas, vardagsrum, men även några klassiska arbetsplatser.

– Fast du får inte hålla ett skrivbord hela dagen. Är du borta mer än två timmar får du ta undan dina saker och sätta dem i ditt skåp. Det är annorlunda, men man vänjer sig och jag tycker att det funkar jättebra. Det är bara ett annat sätt att arbeta på.

Shemina säger att arbetsättet öppnar upp för spontana samarbeten över gränser, men samtidigt är det en utmaning att inte träffa hela sitt team fysiskt när alla är utspridda.

– Det ställer höga krav på våra ledare eftersom man inte har sitt team samlat i ett litet kontorslandskap längre. Kommunikatören har en viktig roll att stötta ledarna i hur man ska anpassa sin kommunikation. Hur planerar vi kommunikationen för att fortfarande skapa den här teamkänslan?

Shemina pratar varmt om gemenskapen på IKEA, men det måste finnas en strategi för hur teamet ska samarbeta på distans. Samtidigt menar hon att det kan det vara svårt att få ut sitt budskap eftersom det finns så mycket information, vi matas med information både på jobbet och privat. En kanal Shemina tror på är det personliga mötet.

– Det är en väldigt viktig kanal, men jag har alltid känt som kommunikatör att det är svårt att styra det fullt ut själv. Här har vi börjat titta på nya sätt kring hur man kan sätta upp och utbilda kring att kvalitetssäkra så att det blir bra möten. Inte för att lägga till ytterligare en kanal utan jobba med en som finns idag och som vi ser potential i. Alla har ju haft ett dåligt möte, även vi kommunikatörer.

loader
Laddar