Hur utvärderar du dina kommunikationsinsatser?

Publicerad: 11 jun 2018

Sveriges kommunikatörer har under tre års tid finansierat forskning på Lunds universitet för att undersöka vilket värde kommunikatörer och kommunikation har för organisationer och företag. Resultatet presenterades under våren och du kan ta del av hela rapporten här. Kortfattat kan man säga att kommunikation och kommunikatören är väldigt viktig för att skapa värde.


Men att visa på värdet av kommunikationsinsatserna kan vara klurigt, och det kan vara svårt att veta exakt hur kommunikationsaktiviteterna bidrar till organisationen eller företaget vi arbetar åt. Hur utvärderar och mäter man kommunikation? Vilka kompetenser behövs?


Jim Macnamara har ägnat stor del av sin tid åt att besvara dessa frågor. Han menar att trenden i dag är att överge den traditionella kommunikationsutvärderingen, där man mäter output – till exempel antal publiceringar – och istället fokuserar på kommunikationens inverkan, som till exempel förändringar i attityd eller beteende hos målgruppen.


– Om vi inte producerar värde, då är risken stor att vårt arbete är meningslöst. Så kommunikatörer behöver visa på resultatet av sitt arbete, säger Jim Macnamara.


Se hela intervjun här nedanför.


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 800 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

loader
Laddar