Gör din kommunikation mer tillgänglig

Publicerad: 15 okt 2015

infografik om tillgänglig kommunikation

Infografiken i ord

12 tips för tillgänglig kommunikation 

Tillgänglig kommunikation handlar om att alla, oavsett funktionsvariation, ska kunna ta del av information. Här nedan har Sveriges Kommunikatörer listat 12 tips du kan använda dig av för att göra din kommunikation mer tillgänglig.

Tack till:

Myndigheten för delaktighet för tips 2,3,9

Funka för tips 5,7,8 och 12

Johanna Lyngarth för tips 1,4,6 och 10

Hörselskadades Riksförbund för tips 11

 

 1. Kartlägg verksamheten
  Vilket innehåll har du att jobba med, vilka personer brukar du lyfta fram, och vad vill du förmedla? Går det att utmana någon förutfattad mening här? När du har kartlagt – ta ett steg tillbaka och tänk ett varv extra!

 2. Information i olika format
  Information ska gå att få i olika format och versioner som till exempel: 
  1. Lättläst svenska
  2. Punktskrift
  3. Teckenspråk
  4. Tillgängliga elektroniska dokument

 3. Anpassa webbplatsen
  För att personer med olika funktionsvariationer ska kunna använda en webbplats ska den vara rätt tekniskt uppbyggd, ha en tydlig och överskådlig struktur samt ha ett begripligt språk.

 4. Titta på andra
  Vilka varumärken tycker du är duktiga på inkluderande kommunikation? Scanna terrängen och börja följ de du blir inspirerad av!

 5. Tänk på språket
  Svårt språk? Be en elev i årskurs fyra förklara innehållet på en sida, på din webbplats. Är språket begripligt?

 6. Få med dig verksamheten
  Heja på varandra och be om tips och råd. Det finns alltid spännande synvinklar och tips att hämta och tillsammans skapar ni bättre innehåll till era kanaler.

 7. Viktigt med rätt länktext
  Skriv begripliga länkar. Läs enbart länktexterna på webbplatsen och fundera över om användaren kommer att förstå vart länken leder.

 8. Lättförstålig struktur
  Be din inte alls datorvana pappa, mamma eller granne utföra en uppgift på din webbplats utan hjälp. Är strukturen begriplig?

 9. Skriv rätt
  1. Skriv begripligt
  2. Förklara facktermer
  3. Disponera texten på ett logiskt sätt
  4. Inled längre dokument med en kort sammanfattning
  5. Använd informativa rubriker

 10. Tänk på bildspråket
  Ta bildspråket på allvar och se varje bild som en kommunikativ möjlighet, oavsett om den hör till en informationstext eller är en del av ett kreativt innehåll.

 11. Texta filmklipp
  Över 1,4 miljoner människor i Sverige har en hörselnedsättning. Cirka en miljon av dem behöver textning för att kunna uppfatta vad som sägs. Ännu fler behöver texten som stöd. Det blir vanligare med videoklipp på webben och i sociala medier. Dessa behöver vara textade för att alla ska kunna hänga med. 
  Så här textar du filmklipp för webben

 12. Nytt är inte alltid bäst
  Följ etablerade sätt att förstå innehåll på webben hellre än att försöka lära användaren något nytt och unikt för just din webbplats.

Har du fler tips på hur vi kan göra kommunikationen mer tillgänglig?

Har du smarta råd om tillgänglighet som du vill dela med dig av? Kontakta Katarina Ljungdahl, ansvarig digitala kanaler.

Personlig utveckling
loader
Laddar