5 tips på hur kommunikationen kan bli mer inkluderande

Publicerad: 22 maj 2015

Inkluderande kommunikation handlar om allt i från hur vi använder vårt dagliga språk för att underlätta kommunikation mellan varandra till att öka tillgängligheten i vår gemensamma fysiska miljö.

– Hur kan fler få utrymme i kommunikationen? Ibland kan det vara läge att vara tyst. Att bjuda in andra så att de får berätta sin egen historia och låta dem komma in i kommunikationen. Inte välja åt dem vad de ska kommunicera, vilket är lätt för oss som jobbar med kommunikation att göra, säger Anna Galin, PR-konsult på Dixie PR och ledamot i RFSL förbundsstyrelse.

Tips för mer inkluderande kommunikation

För att göra kommunikationen mer inkluderande, tipsar Anna om att tänka på följande:

 1. Webbplats – åtta procent av den svenska befolkningen är färgblinda. Hur uppfattas webbplatsen för dem?  Finns det talsyntes och blindskrift för blinda på webben?

 2. Mikrofon – 1,3 miljoner har hörselnedsättningar i Sverige, 700 000 bär en hörapparat. Använd mikrofon när du talar inför en större grupp, utgå från att många har hörselnedsättning. De ska inte behöva informera sig om det finns hörslinga eller inte. Säg inte: “Jag behöver ingen mikrofon, jag pratar så högt ändå, visst hörs jag?” Det är få som räcker upp handen med hörselproblem och säger i från i det läget.

 3. Tillgänglighet – ge relevant information på webben som är bra för alla. Var finns hissarna, toaletterna, amningsrummen? Informationen ger besökaren möjlighet att planera sitt besök bättre. Nyöppnade kulturhuset Väven i Umeå visar på ett gott exempel på tillgänglighet. 

 4. Språk – Ge relevant information vid inbjudningar. Vilka är evenemanget till för? Ett exempel: ”vi bjuder på vickning”. Vad betyder det? I själva verket kanske det betyder: Vi bjuder på korv och bröd. Var konkret och ge matalternativ till vegetarianer och muslimer. Eller tänk tvärtom: gör kött till alternativ kost.

 5. Maktstrukturer – ställ dig följande frågor i din dagliga kommunikation: vem bestämmer i konversationen? Vilka maktstrukturer finns på din arbetsplats i din omgivning? Vilka konsekvenser får det för kommunikationen? När blir du lyssnad på? Får du göra din röst hörd?

Ordlista

 • Cis-person – Personer som inte är transpersoner kan kallas cispersoner. Ordet cis betyder ”på samma sida”. Det är alltså någon där allt stämmer överens, till exempel att ha kropp som en kvinna, det står kvinna i passet och att känna sig som en kvinna.

 • Flersam – att ha flera relationer (polyrelationer). Det kan handla om att ha en primär och flera sekundära relationer, eller flera primära relationer.

 • Funktionsvariationer – ett ord som kan användas istället för funktionsnedsättning. Vi har alla olika typer av funktionsvariationer. Vi är olika.

 • HBTQ – ett samlingsnamn och en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer. Queer är ett brett begrepp som kan betyda flera olika saker men i grunden är ett ifrågasättande av heteronormen.

 • Inkluderande – ord är makt och kommunikatörer har makt. Det är en del av den inkluderande kommunikationen.

 • Intersektionell – när vi talar om jämställdhet är det viktigt att ha i åtanke att vare sig gruppen kvinnor eller gruppen män är enhetlig. Alla män har till exempel inte samma livserfarenheter eller levnadsvillkor. Det är därför viktigt att förstå att olika maktordningar (såsom kön och sexualitet) samspelar. Hur dessa maktordningar samspelar synliggörs med ett intersektionellt perspektiv.

 • Rasifierad – bli utsatt för rasism.

 • Tokenism – handlar om att vilja öka mångfald i en grupp, till exempel ta in en kvinna i en grupp som bara består av män, men ändå inte ge den här personen makt.

 • Toleranspedagogik – att tänka ”jag tolererar dig”. Talesperson, lagom avvikande, vi och dem, men maktbalansen kvarstår. Utgår hela tiden att det hela tiden finns ett vi och dem.

Text och foto: Ingela Hjulfors Berg

Strategisk kommunikation
loader
Laddar