Insikter från Publikom 2017

Publicerad: 13 okt 2017
Journalister tycker bättre om kommunikatörer

En av årets stora trender är att journalister tycker bättre om kommunikatörer – bland annat enligt Alexander Mason, Commercial Director på Cision. Hans påstående har sin grund i Cisions årliga journalist- och kommunikatörsundersökning. I ett panelsamtal om kommunikatörens nya roll framhåller även Hanna Dowling, chef för företagskommunikation på SVT, att journalister tycker bättre om kommunikatörer.

– Generellt kan man säga att det för 10 år sedan fanns en stor skepsis mot kommunikationsavdelningen – den har idag försvunnit. Det finns nu en förståelse för att det vi gör är viktigt och meningsfullt, säger Hanna Dowling.

Genom att kontakta journalister på rätt sätt kan kommunikatörer stärka banden ytterligare. Men hur vill journalister bli kontaktade? När Alexander Mason presenterar fynden från Cisions journalist- och kommunikatörsundersökning framgår det att journalister helst vill bli kontaktade genom pressmeddelande via e-post, pressträffar och personlig e-post. Undersökningen visar också att journalister helst inte vill bli kontaktade via telefon eller tester av produkter/tjänster.

Alternativa fakta och desinformation

Vilka är farorna med alternativa fakta och hur kan vi skydda oss? Det var frågan i fokus när Sveriges Kommunikatörers Juan Navas satt i panelsamtal med Mattias Lundberg, psykolog och författare, och Mikael Tofvesson, enhetschef på MSB. Samtliga deltagare i panelen menar att alternativa fakta inte är någonting nytt men att den ökade informationsmängden har gjort det svårt att sålla och förhålla sig kritiskt till all information som cirkulerar. Juan Navas betonar att dagens informationssamhälle ställer ännu högre krav på kommunikatörens förmåga att kritiskt granska källor. Mattias Lundberg kompletterar med en uppmaning till kommunikatörer: sök information från flera källor och hjälp mottagaren förstå att källorna du hänvisar till är trovärdiga!

– Oavsett om man sprider sanning eller annan information så används ofta samma mekanismer eller tillvägagångssätt. Som belägg för ett påstående säger man ofta "forskning visar att...". Det är ett uttunnat argument eftersom de som vill sprida myter också kan säga "forskning visar att..." och hänvisa till föråldrad forskning. Vi har samma metoder som de som sprider desinformation – här måste vi hjälpa mottagaren förstå varför forskningen vi hänvisar till är tung och trovärdig.

Kommunikatören gör att organisationen förstår sin omvärld

Kommunikationslandskapet är under ständig utveckling och ställer idag höga krav på organisationers förmåga att anpassa sig till en verklighet som hela tiden förändras. I ett panelsamtal om kommunikatörens nya roll belyser Hanna Dowling en av kommunikatörens viktigaste uppgifter - nämligen att hjälpa sin organisation att förstå sin omvärld.

– Jag upplever att när man jobbar på en stor organisation så blir organisationen lätt ett eget universum. Då ska man som kommunikatör göra bolaget eller organisationen mer intresserat av omvärlden. Kommunikatören ska se till att organisationen inte blir döv för sin omvärld.


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 400 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

Strategisk kommunikation
loader
Laddar