Instagram och Snapchat årets raketer

Publicerad: 12 nov 2015

I genomsnitt tillbringar svenskarna drygt 21 timmar i veckan på internet. Hela 67 procent av 2-åringarna i Sverige använder internet och 32 procent gör det dagligen. 77 procent av svenskarna över 12 år har en egen smartmobil.

Rapporten "Svenskarna och internet", som ges ut av Internetstiftelsen i Sverige, visar att 93 procent av befolkningen idag har tillgång till internet. Detta innebär till vis del att de digitala klyftorna har försvunnit. Samtidigt är det stor skillnad i hur vi använder internet.

Vid 50-årsåldern tycks det gå en skiljelinje, där de som är yngre än 50 år är mer flitiga internetanvändare än de äldre. De yngre använder dessutom sin smarta mobil mer frekvent för att surfa, medan endast 4–5 procent av de äldre använder sin mobil för att besöka internet på daglig basis.

Något förvånande visar årets rapport en nedgång bland de som uppger att de köper saker eller tjänster via internet. 2014 uppgav 85 procent att de köpt något över internet under året. Detta kan jämföras med 79 procent 2015. Enligt e-barometern, som genomförs av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research, ökar dock e-handelns omsättning mellan 2014–2015.

I rapporten framgår bland annat att svenskarna publicerar allt mindre innehåll själva. Istället väntar vi på sådant som är värt att sprida och kommentera – både en utmaning och en möjlighet för företag och organisationer att skapa relevant innehåll.

Läs mer

Infografik över årets resultat

Digitalt
loader
Laddar