Internationell undersökning om kommunikation och PR

Publicerad: 2 mar 2016

Just nu genomför Global Alliance, som Sveriges Kommunikatörer ingår i, en undersökning som har för avsikt att bli världens största dataregister om kommunikationsbranschen.

Du kan medverka till kommunikationsbranschens utveckling genom att svara på frågeformuläret som länkas nedan. Det tar dig cirka 30 minuter att delta i undersökningen. Resultatet kommer att presenteras på World Public Relations Forum i Toronto den 29–31 maj 2016. 

Global Communications Report
Strategisk kommunikation
loader
Laddar