Internationellt uppmärksammad för hållbarhetsarbete

Publicerad: 31 okt 2016

Varje år arrangerar Europeiska kommissionen Blue Economy Business Awards för att lyfta fram forskare och entreprenörer som har bidragit till utvecklingen inom blå ekonomi – det vill säga hållbarhetsarbete med fokus på våra hav och sjöar.

Hur kändes det att vara finalist i "Woman of the Year in the Blue Economy"?

– Först blev jag lite överraskad över att bli nominerad, det var totalt 24 kandidater från tio länder i Europa, men också väldigt glad över att vårt arbete uppmärksammats. Att komma till final och vara utsedd av EU kommissionen är hedrande. Det känns bra att vi är ett av de projekt som" ökar samarbetet mellan industri, stat och akademi, möjliggör införandet av miljö- och klimateffektiv teknik på marknaden samt stöttar EUs konkurrenskraft inom maritim sektor. "

Vad betyder egentligen "Blue Economy" (blå ekonomi)?

– Så som jag ser det är Blue Economy att skapa ett holistiskt synsätt där hållbarhet, miljö- och klimattänk är en naturlig del av en verksamhet, för att samtidigt se till att användandet av våra hav sker på ett hållbart sätt.

Du nominerades för ditt arbete med Zero Vision Tool – kan du berätta mer om vad Zero Vision Tool är?

– ZVT är en metod och samarbetsplattform där olika industri - och universitetsprojekt arbetar med samma nollvision för klimat, miljö och olyckor, övertygade om att mer transport på sjö ökar välfärd och tillväxt samtidigt som negativ påverkan sänks. I alla projekt enas flera olika parter om en lösning som fungerar i kategorierna fartyg, infrastruktur, regelverk, finans och f&u. De rapporterar sin progress i röd, gul och grön.

– Så här långt har både fartyg byggts och konverterats, hamnar utvecklats, regelverk skrivits och finansiella strukturer föreslagits. Senast har också universitetsprojekt börjat mäta samhällsnyttan när dessa gröna lösningar etableras, cirka en miljon euro per år och fartyg så här långt.

Du har en gedigen erfarenhet inom kommunikation. Hur har den erfarenhet hjälpt dig?

– För mig är de viktigaste lärdomarna att (1) tänka utifrån och in, alltså att kundbehovet styr och kommunikationen bidrar med förklaring, förtydligande och att rätt kanaler används för att behovet ska täckas, (2) att ha en väldefinierad vision som alla är överens om så att allt som görs har bäring dit, och (3) att alla bidrar med det man är bra på. Det innebär också att man måste lita på att det görs.

Du även ambassadör för Sveriges Kommunikatörer i Region Väst. Hur kom det sig att du valde att engagera dig i Sveriges Kommunikatörer?

– För många år sedan när jag var "klar kommunikatör" valde jag att gå med i Sveriges Kommunikatörer – det var ett relativt nytt yrke vid den tiden och det kändes bra att "hänga" med gelikar.

– Sedan fick jag faktiskt ett telefonsamtal om jag ville delta i en arbetsgrupp för region väst. När jag fick veta tanken bakom; att dela vetande och skapa ett tightare nätverk sa jag ja direkt. Det är nyttigt, spännande och upplyftande att höra och dela erfarenheter, och vi erbjuder ju det både över lunch, frukost och i mingelform. Heja oss, eller hur?!


Vill du veta mer om Zero Vision Tool? Kolla in deras youtubekanal

Hållbarhet och finansiell kommunikation
loader
Laddar