Viktor Rydbergs skolor får Jerry Bergströms stipendium

Publicerad: 21 sep 2015

– Det är viktigt att framhålla det kvalitativa arbete Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor dagligen bedriver i verksamheterna och att låta eleven vara i fokus. Vi vill visa upp hur elevens dag faktiskt ser ut på Viktor Rydbergs skolor, förklarar Kerstin Jakobsson Hallén.

Kerstin Jakobsson Hallén är sedan 2013 skolchef för Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor och har varit drivande i skolans kommunikationsarbete. Hon berättar hur stiftelsen valt att aktivt arbeta med digitala kanaler i sin kommunikation.

– Facebook och andra digitala kanaler är viktiga arenor för oss, då vi på så sätt når både elever, föräldrar och andra som är intresserade av vår verksamhet. Stiftelsen använder till exempel Facebook för att synliggöra den pågående verksamheten. Eftersom Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor är en icke-vinstdrivande verksamhet och vill att så mycket som möjligt ska återinvesteras i skolorna, arbetar vi aktivt med att använda kanaler som inte kostar pengar.

Betydelsen av ledarskap

Något som är viktigt för Kerstin i sin roll som skolchef är att få alla inom verksamheten att bli ambassadörer som aktivt förmedlar skolornas kvalitet.

– Kommunikation handlar mycket om ledarskap. Vi vill få både anställda och elever att synas och visa upp allt bra som sker i våra skolor. Det är något som skolledning, elever och lärare lyckas bra med. Inom organisationen är väldigt många stolta över den verksamhet som bedrivs och det är viktigt att anställa och elever får tillfälle att visa upp allt gott arbete som görs.

Musikaler förmedlar varumärket

Varje år sätter Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor upp en musikal på Maximteatern i Stockholm. Musikalen lockar många besökare och är ett bra exempel på kommunikation som speglar en organisations värderingar.  

– Med våra musikaler kommunicerar vi vårt budskap om att vetenskap och konst hör samman. Vi vill även lyfta fram att det ska vara roligt att lära sig, men att man också ska våga att tänja på sina egna gränser och lära sig mer. Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor har inskrivet i vår vision att vi ska vara med och leda skolutvecklingen i Sverige, och det är något vi verkligen försöker att leva upp till.

Den professionella kommunikationens grunder

Kerstin får nu vidareutveckla sin kommunikativa kompetens genom att gå Sveriges Kommunikatörers kurs Den professionella kommunikationens grunder. Kursen vänder sig till de som nyligen har gått in i kommunikatörsyrket eller till de som har positioner där kommunikation är en viktig del av arbetsuppgifterna.

– Det finns ett stort värde i att möta andra människor med olika kunskaper. Utbildningen kommer att stärka mig och stiftelsens kompetens och jag är övertygad att det kommer att återspeglas i Viktor Rydbergs skolors framtida kommunikationsarbete.

 

Ledarskap och ledarstöd
loader
Laddar