Inför informationsmöte – Jesper Falkheimer och Charlotte Simonsson berättar om Communication Executives Program

Publicerad: 20 nov 2017
CEP firar 20 år nästa år. Varför tror du att programmet fortfarande är relevant för kommunikatörer i ledande befattning. Låg vi långt framme i tänket 1998 eller har situationen inte ändrats på 20 år?

– CEP:en var före sin tid och grundkonceptet håller, även om vi förstås utvecklat de olika delarna. Kommunikatörer har under de senaste två decennierna flyttat fram sina positioner i alla organisationer, men fortfarande finns det ett tydligt behov av att integrera kommunikationsverksamheten med organisationers affär, verksamheten, lednings- och beslutsprocesser. Kommunikatörer behöver fortfarande utveckla sin kunskap inom organisation och ledning - med akademisk höjd och praktisk relevans i syfte att utveckla kommunikation som skapar värde.

Vad är det unika med CEP?

– Det finns många utbildningar med fokus på ledarskap och management, men ingen som liksom CEP kopplar samman kommunikatörer i ledande befattningar (eller på väg mot sådana) med kunskapsfronten inom management och ledning.

Om ni skulle välja tre argument för att gå CEP, vilka skulle de vara?

– Du får en bred, excellent och forskningsbaserad managementutbildning som ger dig verktyg att ta plats och bidra i det seniora ledningsarbetet.

– Du skapar ett nätverk av kommunikatörer från olika branscher som lever kvar och bidrar till din utveckling långt efter programmet är avslutat.

– Du får en unik möjlighet att reflektera över kommunikationens roll i din verksamhet och utveckla nya strategier och metoder för att skapa värde.

Kan ni berätta om något nytt som kommer in i CEP 2018?

– Vi utvecklar särskilt två teman under 2018 - dels digitalisering som numer bör ses som en integrerad aspekt av det mesta organisationer sysslar med, dels hållbarhet som blir ett allt viktigare mindset för både företag, offentliga och idéburna organisationer.

När nu forskningsprojektet om Kommunikativa organisationer är mer eller mindre klart, vad var det mest överraskande resultatet?

– Ett av de mest överraskande resultaten är att ledning, chefer och medarbetare i mycket stor utsträckning ser kommunikation som en allt viktigare framgångsfaktor. Kommunikation är alltså högt upp på agendan i väldigt många organisationer. Men samtidigt upplever både chefer och medarbetare att kommunikationens roll och uppdrag är otydligt. Detta måste vi snabbt ändra på och CEP:en ger dig kunskaper som hjälper dig att förtydliga och stärka kommunikationsfunktionens roll.

– Ett annat intressant resultat är att god ledningskommunikation har en positiv påverkan på medarbetarnas kommunikativa ansvarstagande. Samtidigt ser vi att ledningen i flera organisationer brottas med bristande förtroende och inte når fram till medarbetarna.

– Ett tredje intressant resultat är att kommunikationen mellan närmaste chef och medarbetare ofta fungerar bra i det som rör den egna gruppen och det operativa arbetet, men kopplingen mellan del och helhet brister. Med andra ord behöver kommunikation kopplat till ledning och verksamhetsutveckling utvecklas och förbättras.

 

Boka in dig på nästa informationsmöte den 30 november, kl 16-17.30 om Communication Executives Program, träffa Charlotte Simonsson som är biträdande programledare och delaktig i forskningsprojektet Kommunikativa organisationer.

loader
Laddar