Johannes Rosenberg om podcast – en växande kommunikationskanal

Publicerad: 30 jun 2017
Vilka är fördelarna med podcast som kommunikationskanal enligt dig?

• Kunderna tycker sig lära känna dig som leverantör eftersom ett samtal är något ganska personligt. Ett bra sätt att bygga relationer helt enkelt.
• Bra kanal att visa sig som expert inom sitt område.
• Kostnadseffektivt.

Annonsörer blir alltmer intresserade av formatet – hur kommer det sig?

• Många blir trogna lyssnare av podcasten och därmed får annonsen en extra trovärdighet.
• Extra effektivt blir det när podcastprogramledaren själv berättar om annonsörens erbjudande med egna ord.
• När man lyssnar har man svårt att undvika budskapet.

Ett företag bestämmer sig för att de vill ha en podcast – hur ska de börja?

– Det klassiska: Vem ska lyssna? Vad ska vi säga? Fundera över målgrupperna och vad som är intressant för dessa att höra. Undvik navelskådande. Sedan är det viktigt att ha ett strukturerat upplägg, det gagnar både lyssnaren och gör det enklare att spela in nya avsnitt. Man bör också ha ett dramaturgiskt tänk. I sin enklaste form kan det vara ett citat från samtalet som läggs i början som en intresseväckare, i stället för att bara börja med "Välkommen till...". 

– Sedan tycker jag att många fastnar i att det bara ska vara en samtalspodd. Podden blir mer intressant och varierad om man kan ta med förinspelade inslag (t.ex. en mini-intervju med en relevant person eller en inspelad "vi-femma"). Har man de tekniska möjligheterna kan man ju också ha med någon gäst på telefon som ett kort inslag.

– När man väl har etablerat podden tycker jag att man kan överväga att spela in ett avsnitt inför publik, t.ex. i samband med ett event. (Behöver dock inte sändas live.) Det ger en extra nerv till avsnittet, plus att det ger möjlighet att nå ut till fler potentiella lyssnare.

Hur tror du att framtiden ser ut för formatet?

– Jag tror att framtiden är ljus, eftersom poddformatet är oslagbart när det gäller att ge lyssnaren frihet att göra annat samtidigt. Men nu när antalet poddar växer kraftigt blir förstås konkurrensen hårdare. Jag tror att det blir allt viktigare att hålla avsnitten tajta (inte för långa), vilket ställer högre krav både på samtalet och redigeringen. Och att ljudkvaliteten är riktigt bra. Lyssnaren blir allt kräsnare, upplever jag. Tror också att ljudläggning bli viktigare, framför allt för de mer producerade poddarna som mer liknar radiodokumentärer.

Vilket är det vanligaste misstaget företag eller organisationer gör när de använder podcast som kommunikationsplattform?

– Jag anar att somliga inte inser vikten av en professionell produktion. Att podd är något alla kan göra med bra resultat. Att "det är väl bara att skaffa några mickar och börja spela in". Men man ska inte underskatta lyssnarnas önskemål om bra ljud, vettig struktur, stringent samtal och en tajt redigering. 


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 400 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning. 

loader
Laddar