Karin Zingmark om kommunikativa organisationer och kommunikatörens framtid

Publicerad: 25 jun 2018
Om Karin Zingmark

Zingmark har en respektingivande förståelse för hur man driver förändring och ligger i framkant i ett kommunikationslandskap som ständigt förnyas. I över 20 år har hon varit verksam inom kommunikation och marknad, senast som marknadschef hos Microsoft där hon, tillsammans med sitt team, införde ett nytt sätt att jobba med kommunikation anpassat efter den digitala kundresan. Därtill har hon mångårig erfarenhet från mediabranschen, bland annat som presschef för Viasat.

Vad utmärker en kommunikativ organisation?

– En kommunikativ organisation är en organisation som lyssnar, för dialog och ständigt produktutvecklar genom dialogen för att fortsatt vara relevant i en snabbt föränderlig värld.

Vilka är de viktigaste kompetenserna för framtidens kommunikatörer?

Man behöver förstå och anamma dagens medielandskap, som handlar om att verka i nätverk och bygga relationer med kunder, opinionsbildare och andra genom digitala plattformar. För att kunna bygga en kommunikativ organisation behöver man decentralisera ansvaret för kommunikation, och för att kunna åstadkomma det behöver en rad saker finnas på plats såsom en hög nivå av tillit inom organisationen, ett gemensamt varför samt värderingar som genomlevs.

Vilka är de största utmaningarna för kommunikatörer idag?

Digitalisering innebär en hög förändringstakt och att ständigt lära nytt är en stor utmaning för kommunikatören (likväl som för övriga befattningshavare). Att inse att de traditionella silos som tidigare fanns mellan marknad och kommunikation inte längre finns kan vara svårt att greppa, likaså att man behöver budget för att nå ut med sin förtjänade kommunikation idag. Men svårast är nog att inse att man inte längre äger ansvar för kommunikation. I en kommunikativ organisation är kommunikationen decentraliserad och uppdraget för kommunikatören blir snarare att facilitera den förändringen.

Vad kan deltagarna vänta sig från workshopen om den kommunikativa organisationen?

Dagen kommer dels innehålla inspiration och nya infallsvinklar men också konkreta tips och råd som kan implementeras direkt i vardagen. Man får ta del av aktuella case och kommer få stort utrymme att nätverka, diskutera och reflektera tillsammans med övriga deltagare.

Läs mer eller anmäl dig här


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 800 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

loader
Laddar