Lägg inte för mycket tid på detaljer

Publicerad: 6 jul 2016

Foton från Almedalen 2016

Många kloka tips delades ut när Sveriges Kommunikatörer och HejDigitalt! hade samlat framstående kommunikatörer för att diskutera digitalt ledarskap. I panelen deltog Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör på SVT, Ulrika Åkervall Westin, marknads- och kommunikationschef på Vinge, Erik Modig, forskare på Handelshögskolan i Stockholm, och Johanna Snickars, kommunikationschef på Microsoft.

Lägg inte för mycket tid på detaljer

Sabina Rasiwala berättade att det krävs att kommunikationschefer zoomar ut och tar ett steg tillbaka för att lyckas bli fanbärare.

– Som ledare är det viktigt att inte fokusera för mycket på detaljer, utan istället ha ett större perspektiv och fundera på vad organisationen ska åstadkomma. Varför gör vi det här?

Ulrika Åkervall Westin fortsatte och menade att det är viktigare än någonsin att leva som vi lär.

– Digitaliseringen har lett till ökad genomslagskraft och transparens vilket gör att det vi säger, måste vi göra.

Den digitala kommunikationen börjar internt

Det är lättare att skapa relation med en person än ett varumärke. Därför måste organisationer personifiera sina ledare. Det menade Johanna Snickars som betonade vikten av att ge information till medarbetare om hur man kommunicerar digitalt så att de kan förmedla organisationens budskap.

Även Sabina Rasiwala tog upp digitaliseringens roll inom den interna kommunikationen. I höst kommer SVT att börja arbeta mer med rörlig bild internt. Sabina kommer bland annat att ge uppdateringar via videoklipp och Skype.

Handelshögskolans Erik Modig delade med sig av erfarenheten av att inte använda för många kanaler. I relationen med sina studenter har han märkt att ledarskapet blir tydligare när han samlar all information i en kanal, istället för att försöka nå studenterna på flera plattformar.

Panelsamtalet kom även in på hur digitaliseringen påverkar medarbetarnas hälsa och hur ledare ska förhålla sig till det. 

– Det är intressant att vi alla pratar om behovet av paus i den digitala världen, konstaterade Ulrika Åkervall Westin.

Digital goodiebag

Tipsen som kom in under workshopen finns samlade i en digital goodiebag.

Digitalt
loader
Laddar