Marie Ryd: Kommunicera på hjärnans villkor

Publicerad: 27 jan 2017

Marie Ryd är doktor i medicinsk vetenskap, vetenskapsjournalist och senior partner i Missing Link Consultants AB. Ryd har en unik insyn i hjärnforskningens framsteg bland annat genom sin roll som chefredaktör för tidskriften Holone - en tidskrift om den senaste forskningen inom neurovetenskap.

Vilken nytta kan kommunikatörer få av att ha koll på senaste hjärnforskningen?

Att först försöka förstå andra, innan du försöker bli förstådd själv är en urgammal visdom och en av grundbultarna inom framgångsrik kommunikation. Men för att verkligen kunna förstå andra krävs kunskap om hur den mänskliga hjärnan fungerar. En kommunikatör behöver veta varför, när och hur ett budskap kan förvanskas av mottagarens hjärna. Det handlar inte bara om hur och vad som sägs utan om vilken neurofysiologisk miljö som finns i mottagaren. Det handlar om principer för perception, om blind bias, om hur känslor påverkar tolkningen mm. Ur den aspekten tycker jag att kommunikation är en av de mest intressanta vetenskaperna idag. Missförstånd uppstår betydligt snabbare och enklare än samförstånd. Jag brukar skämta om att det är ett under att vi överhuvudtaget kan kommunicera.

Vad kommer du att föreläsa om på kursen?

Jag inleder med att lägga grunden för hur hjärnan är organiserad och hur den prioriterar ur ett evolutionsperspektiv. Vi kommer ta upp den sociala hjärnan och de mekanismer som är etablerade för att säkerställa ett flockbeteende och de mekanismer som finns för att människan ska kunna dra nytta av den kollektiva intelligensen i gruppen. Vi människor är födda fenor på att mer eller mindre medvetet "läsa av varandra".

Vad var det som väckte ditt starka intresse för människans medvetande?

Studiet av mitt eget!

Vad har du för tips till medarbetare och chefer som vill bli bättre på att kommunicera?

Lär dig hur hjärnan fungerar och träna sedan de neuronala nätverk som hanterar närvaro och social intelligens. Hur det går till ryms inte här utan det är sådant vi tar upp på kursen.

loader
Laddar