Kommunikation + ekonomi = sant

Publicerad: 26 mar 2015

Foto på Erik Wengström– Hur nationalekonomi kan stärka en kommunikatör är förstås individuellt. Men nationalekonomins spelteori hjälper oss se vilka incitament olika aktörer har och ger oss verktyg för att fatta strategiska beslut. En nationalekonomisk analys kan klargöra när kommunikation är effektiv och hur den i så fall bäst utformas, säger Erik Wenström.

Erik Wengström, docent i nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och en framstående forskare på området, fortsätter vidare in på varför kommunikation intresserar nationalekonomer.

– Vi inser att kommunikation är viktigt för samspelet mellan olika aktörer i samhället. I de flesta situationer har aktörerna olika intressen och mål. Ekonomer har länge intresserat sig för denna typ av strategiska situationer inom ramen för vad som kallas spelteori. Kommunikationen utgör här en viktig komponent. För att förstå hur individer och företag agerar är det därför viktigt för oss ekonomer att förstå vilken roll och funktion som kommunikationen spelar. 

Om själva kopplingen mellan ekonomi och kommunikation berättar Erik Wengström att kommunikationen påverkar det ekonomiska utfallet.

– Kommunikation påverkar vår ekonomi på många olika sätt och i vitt skilda situationer. Hur kommunicerar en jobbsökande till rekryteraren att hen är rätt för person för jobbet? Hur kan ett företag trovärdigt signalera att deras varor är av god kvalitet?

Erik fortsätter.

– Ett aktuellt exempel från det makroekonomiska området är relationen mellan riksbanken och oss medborgare. Kan riksbankens val av kommunikationsstrategi påverka vilken ränta vi förväntar oss framtiden? Själv har jag studerat är hur företag kommunicerar med varandra och vilka implikationer det har för till exempel kartellbildning.

Läs mer och boka

Vad nationalekonomin kan lära dig om kommunikation

 

Foto: Htmvalerio

Strategisk kommunikation
loader
Laddar