En handbok i inkludering

Publicerad: 18 apr 2017

I februari publicerades Stångåstadens handbok Kommunikation för alla. Boken är en viktig del i ett pågående förbättringsarbete, där bostadsbolaget vill tydliggöra sina önskemål för hur kommunikation och marknadsföring ska se ut i både egna och köpta kanaler.

Skapa en bred representation

Målet är att visa att det finns många olika sätt att leva och vara, och om man vill kommunicera på ett sätt som når fram oavsett mottagarens funktionsförmåga, språkkunskaper eller andra individuella förutsättningar, behöver man skapa en bred representation av detta i både text och bild.

–Den största utmaningen är att inte ta någonting för givet och att inte utgå från sig själv, säger Marie Aktö, marknadschef på Stångåstaden i Linköping.

Underlättar både internt och externt

Boken är framtagen med hjälp av flera experter, och innehåller bland annat generella tips, riktlinjer och checklistor för att kommunicera inkluderande. Den kan användas för att göra det enklare vid produktion av eget material men kan också underlätta om man beställer material från byråer och fotografer.

–Handboken gör att vi slipper många onödiga korrekturrundor vid externa samarbeten. Den gör också att den interna kompetensöverföringen går smidigare, så att exempelvis nya kollegor snabbt kan sätta sig in i våra värderingar och hur vi arbetar, säger Marie.

Det har gett resultat

Arbetet för att förbättra kommunikationen hos Stångåstaden har pågått i flera år och genom användartester och expertgranskningar ges hela tiden chans att upptäcka nya dimensioner och förbättringsmöjligheter. Marie menar att sedan de börjat fokusera på en mer inkluderande kommunikation har de sett positiv utveckling.

–Vi har sett mätbara effekter av arbetet som pågått. Vi kan bland annat se i den senaste läsarundersökningen av kundtidningen att 100 procent tycker att den är lättläst och att betyget för layouten har ökat.


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 400 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning. 

loader
Laddar