Kommunikation som räddar liv

Publicerad: 31 maj 2016

Foto: Victor Lacken/IFRC/Röda Korset

IFRC, Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen, består av 80 miljoner medlemmar, 16 miljoner volontärer och 190 nationella sammanslutningar. Under ett seminarium på World Public Relations Forum i Toronto, Kanada, berättade Julie Lyn Hall, Head of Health, om hur de har arbetat med kommunikation under bland annat ebolautbrottet.

– I krissituationer behöver människan vatten, mat, medicin och skydd. Men lika viktigt är tillgång till information. Som hjälporganisation handlar det om att lyssna och fråga efter återkoppling, men också att agera utifrån den respons du får, säger Julie Lyn Hall.

Engagera lokalbefolkningen

Vid hjälpinsatser lägger IFRC mycket tid på att engagera lokalbefolkning till att själva agera och arbeta som volontärer.

– I början av utbrottet av ebolafebern under 2014 skedde många missförstånd om hur sjukdomen smittar. 20 procent av alla nya fall uppkom i samband med att någon person avlidit, eftersom ebola är som mest smittsamt i slutet. Rent tekniskt är en sådan situation enkel att hantera, men döden är både kulturellt och känslomässigt laddad. Kommunikation och kulturell förståelse blev därför en oerhört viktig del för att minska spridningen av sjukdomen.

Under utbrottet arbetade IFRC med 11 000 volontärer, många med lokal anknytning. Volontärerna spenderade mycket tid med att förklara hur sjukdomen smittar, men också med att lyssna på befolkningen.

– Mycket handlade om att ändra terminologi och flytta fokus när det kom till begravningarna – från att bara vara "hantering av döda kroppar" till att istället handla om säkra och värdiga begravningar där familjemedlemmarna gavs tid att säga farväl. 

Lyssna – på riktigt

Under seminariet är Julie Lyn Hall noga med att poängtera hur viktigt det är att ha kulturell förståelse samt att ge människor möjlighet att agera. Likt flera andra föreläsare under årets upplaga av World Public Relations Forum, understryker hon vikten av att lyssna: inte bara för att få ut ditt budskap utan verkligen för att lyssna. Hon avslutar med ett känt citat från författaren George Bernard Shaw:

– The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place.

World Public Relations Forum 2016

World Public Relations Forum äger rum den 29–31 maj i Toronto, Kanada. Sveriges Kommunikatörer är på plats och bevakar konferensen, som denna gång har temat “Communication across borders”.

 

 

Strategisk kommunikation
loader
Laddar