Kommunikationen ska med i alla processer

Publicerad: 18 mar 2015

Foto på Mats Heide̶  Från ett forskningsprojekt om intern kriskommunikation med Charlotte Simonsson såg vi hur viktigt det var att cheferna kunde kommunikation. Därför är det bra om kommunikatörerna arbetar med pedagogiskt och utbildar cheferna, berättar Mats Heide.

Mats Heide, professor i strategisk kommunikation, har genom olika forskningsprojekt skaffat sig erfarenheter inom kommunikation. Hans senaste projekt handlade om intern kriskommunikation.

̶  Något som är viktigt att tänka på gällande internkommunikation är att du får inte fastna och bara fokusera på budskap och kanaler. Kommunikationen ska finnas med i alla processer, dialogen har ett värde för organisationen.

Som gästföreläsare för Värdeskapande internkommunikation kommer Mats Heide att ta upp lite av forskningsprojektet Kommunikativa organisationer som han driver med några andra forskare och Sveriges Kommunikatörer. Han känner även att det är viktigt att berätta om bland annat vad värdet är och varför det är så viktigt samt olika rationaliteter – vad är det som driver och vad är det som styr?

 

Foto: Highways Agency

Internkommunikation
loader
Laddar