Kommunikationschef med passion för att lyfta andra människors perspektiv

Publicerad: 25 sep 2017
Lärdomar från en mångfacetterad kommunikatörsresa

Sara Rumars kommunikatörsresa har varit minst sagt nyanserad. Först var hon journalist – men hennes tidiga förståelse för det digitala i kombination med intresset för teknik och design gjorde att hon snart växte ur sin roll och sökte sig bortom det skrivna ordets domäner.

– Jag tröttnade lite på mig själv i rollen som journalist och ville inte bara jobba med att skriva – jag hade samtidigt ett intresse för teknik, design och helheten. Vad händer med texten efter att den är skriven? När och hur ska den ut?

Intresset för teknik och hungern efter att lära sig sådant som andra ännu inte kunde blev Saras nyckel till en mångfald av strategiska och operativa kommunikatörstjänster – såsom webbredaktör, content manager, bloggdesigner och kommunikationskonsult. Hon framhåller två lärdomar som särskilt viktiga från sin tid som yrkesverksam inom kommunikation: (1) det är värdefullt att utvidga sin kompetens på egen hand och (2) förmågan att vara självgående är en framgångsfaktorer i dagens kommunikationslandskap där förutsättningarna ständigt förändras.

– Det är oerhört värdefullt att vara en självgående person som lär sig saker på egen hand. Som kommunikatör får man inte vara rädd för att själv ta reda på saker och implementera därefter. Det gäller inte minst teknik – kommunikatören får inte vara rädd för teknik. Alla arbetsplatser tjänar på att ha kommunikatörer, och människor, som är modiga på olika sätt.

Sara Rumar betonar också helhetsförståelse som en central beståndsdel i kommunikatörens kompetensförråd. Till exempel blir ett samarbete mellan kommunikatör och byrå bättre när kommunikatören som beställare har förståelse för vad en byrå håller på med och kan vara delaktig i hela processen – från idé till genomförande.

– Att få grepp om helheten är lite av en hjärtefråga för mig. Eftersom jag kommer från en bred kommunikationsbakgrund kan jag vara involverad i hela kedjan, från idé till genomförande. Många företag och organisationer avgränsar dock kommunikatörerna till ett visst område och en viss disciplin, såsom kreatör eller projektledare, vilket ofta blir begränsande.

Mentor Sverige och hjärtefrågorna

Sara Rumars färgrika yrkesresa binds samman av en röd tråd, nämligen viljan att lyfta andras perspektiv och strävan efter ett inkluderande och rättvist samhälle. Det var dessa tre hjärtefrågor som med tiden fick henne att söka tjänsten som kommunikationschef på Mentor Sverige – en ideell organisation som jobbar med mentorskap för ungdomar mellan 13-17 år. Organisationens vision är en värld där unga får växa och utvecklas hälsosamt och drogfritt. En av metoderna för att uppfylla visionen är mentorskap i olika former – bland annat det så kallade "individuella mentorskapet" som går ut på att sammanföra ungdomar med vuxna mentorer som stöttar, lyssnar och träffar ungdomen två gånger i månaden under ett års tid.

Stora delar av organisationens kommunikation handlar om att lyfta fram olika människors perspektiv. Ett exempel är den nyligen lanserade Hbtq-handboken, en guide med tips och råd till hbtq-ungdomar från vuxna hbtq-personer. Handboken innehåller en samling intervjuer med vuxna hbtq-personer som berättar om hur det var att växa upp som hbtq-tonåring och vad de önskar att vuxna hade sagt till dem. Hur gick Sara Rumar och Mentor Sverige tillväga för att skapa en handbok för hbtq-ungdomar som når ut brett och som många kan identifiera sig med?

– Eftersom vi inte är en hbtq-organisation utan en ungdomsorganisation så var det viktigt att låta människor som vet vad de pratar om komma till tals. Vi sökte först inom vårt nätverk av mentorer, ett väldigt stort nätverk med flera tusen personer. Vi gick också ut i sociala kanaler. Gensvaret blev stort och många hörde av sig – särskilt från mentornätverket. Det var människor som vet vad det innebär att växa upp som hbtq-tonåring och som dessutom, genom sitt mentorskap, vet att man kan göra stor skillnad för ungdomar med ganska små medel. Vi lyckades få en bred representation av personer inom hbtq som samtidigt förstår ungas behov och som vågar prata om känsliga saker för att stötta andra.

Kommunicera för att engagera

Mentor Sveriges verksamhet bygger på engagemang från både unga och vuxna. Hur kommunicerar organisationen för att engagera både unga och potentiella mentorer? Sara menar att det är en kommunikativ utmaning då målgrupperna har olika drivkrafter för sitt engagemang och tillägger att det finns ytterligare en jätteviktig målgrupp, nämligen finansiärerna.

– De olika målgrupperna tilltalas av olika saker och det måste vi ta hänsyn till i kommunikationen. Mentorerna vill göra en insats och göra skillnad i samhället. Ungdomarna tilltalas många gånger av att göra roliga saker och vill ha en vuxen kompis. Dock finns det jättemånga andra orsaker till att en ungdom vill ha en mentor – exempelvis att man är ensamkommande och inte har föräldrar i Sverige eller att man är intresserad av ett särskilt jobb. Till företagen och finansiärerna måste vi kommunicera att deras engagemang gör skillnad – vilket det gör.

Organisationens kommunikation sker i hög organiskt, utan några stora reklamkampanjer, och kännedom om Mentor Sverige har till stora delar spridits genom "word of mouth" bland ungdomar och mentorer.

– Ungdomarna når vi främst genom våra egna evenemang, festivaler och besök i skolor där vi berättar om verksamheten. De ungdomar som har, eller har haft, en mentor berättar ofta för sina kompisar och sedan sprider det sig som ringar på vatten. Liknande gäller för mentorerna - det vanligaste sättet att nå ut till potentiella mentorer är att de känner någon som är, eller har varit, mentor som säger "du borde också bli mentor".

Sara Rumar knyter sedan ihop säcken med ett intressant resonemang om ungdomars perspektiv:

– Jag tror att ungdomars perspektiv är underrepresenterat. De skulle kunna få höras i fler sammanhang – i djupare och mer seriösa frågor. Vuxna har mycket att lära av dem – inte bara tvärtom.


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 400 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

Ledarskap och ledarstöd/ Strategisk kommunikation/ Varumärke
loader
Laddar