"Chefen måste ta klivet och börja äga kommunikationen"

Publicerad: 10 apr 2015

Foto på Karin Hagman

Karin Hagman är seniorkonsult på Hero Kommunikation. Hon har över 15 års erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete i stora organisationer som TCO, RFSU och Hyresgästföreningen. Karin vann silverägg i klassen Integrerad kommunikation 2014 för Hyresgästföreningens arbete med Fler hem.nu!.

– Jag har själv varit kommunikationschef och vet vilka utmaningar som man ställs inför som ansvarig för kommunikationen i en stor organisation. Det har alltid funnits en medvetenhet kring vikten av att kommunikationen håller ihop, men jag upplever att det idag finns ett helt andra utmaningar inom området.

Nya kanaler ökar komplexiteten

Under de senaste 5–6 åren har nya kanaler kommit som gör det mer komplext att få allt att hänga ihop. Karin Hagman säger att det kan kännas tjatigt att tala om vikten av att vara en tydlig avsändare, men att det på ett sätt fortfarande är relevant.

– Jag vet att många kommunikationschefer kan känna sig stressade över att få ihop kommunikationen långsiktigt när många är inblandade. Många inom den egna organisationen har starka, egna ambitioner och det drivs ofta flera prioriterade projekt samtidigt. Det i sig är något positivt, men kan också innebära en utmaning för cheferna som ska få ihop allting. Det är viktigt att kommunikationschefen tar mandatet och vågar vara strategisk i helheten.

Äg kommunikationen

Tillsammans med Mårten Lundberg, byråchef på Hero Kommunikation, håller Karin Hagman en heldagsworkshop i hur du bygger upp en integrerad kommunikation i organisationen.

– Att inte arbeta integrerat med kommunikationen innebär ett resursslöseri med det organisationen gör. För detta krävs det att kommunikationschefen tar klivet fram och äger kommunikationen.

Kommunikationschefen äger! riktar sig till dig som ansvarar för det strategiska kommunikationsarbetet i din organisation som kommunikationschef eller kommunikationsansvarig. Dagen kommer att handla om metoder och modeller som kan användas för att få det övergripande perspektivet som behövs för att kunna arbeta strategiskt och långsiktigt. Workshopen äger rum i Stockholm den 6 maj.

Ledarskap och ledarstöd
loader
Laddar