Kommunikativa möjligheter för betydelsefulla byggprojekt

Publicerad: 2 dec 2016

Handlingsutrymme

Byggprojekt syns, hörs och känns – därför är det oundvikligt att människor påverkas på olika sätt. Karolina Wichman, kommunikatör på Peab, berättar om sina erfarenheter från Trafikverkets projekt Mälarbanan. Hon menar att en tydlig kommunikation är en förutsättning för att erhålla omgivningens acceptans, respekt och tolerans för byggprojektet. Acceptans, respekt och tolerans leder i sin tur till ökat handlingsutrymme vilket förbättrar resultatet för hela byggprocessen. Utbyggnaden av Mälarbanan – ett av Trafikverkets största pågående infrastrukturprojekt som därtill sker i ett tätbebyggt område kommunicerades bland annat ut via Trafikverkets webbsida och via brev, annonser, Instagram.

Återkoppling

Anders Nilsson, vd för ByggMedia, menar att man inte ska vara rädd för att kommunicera och möta reaktioner. Trots att all kommunikation inte tas emot positivt är det viktigt att kommunicera aktivt – annars finns risken att någon annan gör det åt dig och tar kontroll över berättelsen om ditt byggprojekt. Reaktioner, både bra och mindre bra, gör att man kan se arbetet med omgivningens ögon vilket i många fall skänker värdefull återkoppling och ökat värde.

Stark berättelse, starkt varumärke

Berättelser skapar värde – och alla byggprojekt har en berättelse. Alla som är inblandade i byggprocessen bör känna till och förmedla den egna berättelsen menar Anders Nilsson. En stark berättelse ger människorna bakom projektet en röst, skapar delaktighet och levandegör varumärket. Organisationsvarumärken upprätthålls och förkroppsligas nämligen ofta av medarbetarna – därför bör de känna till, förmedla och inkluderas i berättelsen.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning handlar om att tillgodose byggbranschens behov av nya medarbetare, utveckla dem och säkerhetsställa att arbetskraftsutbudet motsvarar byggsektorns behov. För att väcka intresse för en framtid inom branschen krävs kommunikation som skapar identifikation och som potentiella yrkesarbetare inom byggbranschen kan relatera till.

 

Varumärke
loader
Laddar