Kommunikatörens utmaningar 2017

Publicerad: 5 dec 2016

Kommunikatörens kärnkompetens

Idag är det nästintill vedertaget att kommunikation är en viktig resurs och kompetens. I och med det har kommunikatörer fått ett utökat handlingsutrymme och involveras nu i en rad områden så som ledningsgruppsarbete, facilitering, projektledning, marknad och HR. I takt med att kommunikatörsrollen utvidgas blir det allt viktigare att tydliggöra kommunikatörens särskiljande kärnkompetens och unika bidrag till de olika funktionerna. Särskilt viktigt blir det att visa (1) hur kommunikationsinsatserna externt bidrar till ökat handlingsutrymme för planerad och pågående verksamhet och (2) hur kommunikationsinsatserna skapar värde och möjligheter internt på arbetsplatsen.

Kommunikatörens demokratiska ansvar

I dagens föränderliga samhälle förväntas medborgare och intressenter ta snabba men på samma gång informerade beslut – detta förutsätter kommunikativa organisationer som snabbt kan underrätta, informera och inkludera medborgare och intressenter. Av den orsaken har kommunikatörens roll blivit allt viktigare och kommunikatörens demokratiska ansvar allt större. Det är viktigt att kommunikatörer tydliggör och framför allt praktiserar sin demokratiska uppgift – att främja transparens, tillgänglighet och hålla omgivningen informerad. Föreställningen om att samspelet mellan kommunikatörer och journalister är en dragkamp lever kvar och det är viktigt att tydliggöra hur kommunikatören är en förmedlande länk mellan den granskade och journalisten snarare än en grindvakt.

Kommunikatören och den tekniska utvecklingen

Det blir allt vanligare att ha både dator, surfplatta och smart mobil enligt den årliga undersökningen Svenskarna och Internet 2016. Dock använder vi dator, mobil och surfplatta till skilda aktiviteter. Enligt Svenskarna och Internet 2016 tycks vi föredra att använda datorn för att skicka och läsa e-post, söka fakta, utföra bankärenden och boka resor. De aktiviteter där vi tycks föredra att använda mobilen är: söka information om tidtabeller, ta del av nyheter, lyssna på musik och Facebook. På senare tid har fler enheter vunnit mark – exempelvis smartklockor, aktivitetsarmband och Virtual Reality-glasögon. Vilka aktiviteter kommer dessa att förknippas med?


73 procent av Sveriges Kommunikatörers medlemmar vill utveckla sin digitala kompetens – därför har vi tagit fram en mängd kurser inom digital kommunikation. Håll utkik i vår kalender!

loader
Laddar