Kommunikativt ledarskap hos Västra Götalandsregionen

Publicerad: 9 apr 2015

Under flera år har en förändring skett på Västra Götalandsregionens centrala kommunikationsavdelning. Arbetssättet har gått från en producentroll till att uppdragen mer har utvecklats till rådgivning och coachning för ledare, chefer och grupper inom Västra Götalandsregionen.

– Vi utgår alltid från kommunikationseffekt, aldrig målgruppen. Uppdragsgivaren kan säga att de har problem att nå målgruppen, och vi frågar genast tillbaka vilken effekt de vill uppnå med kommunikationen, säger Jeanette Karlström, enhetschef på Regionkansliets kommunikationsavdelning.

Lena Alexanderson och Jeanette Karlström jobbar båda på Regionskansliets kommunikationsavdelning. De betonar vikten av att börja med ett personligt samtal, där det är viktigt att reda ut om problemet är ett kommunikationsproblem eller ej.

– Uppfattningen att allt kan lösas med kommunikation slår vi hål på, det kanske egentligen är ett organisationsproblem och ett uppdrag för personalenheten. Men om vi efter det personliga samtalet konstaterar att det finns behov av kommunikationsstöd så kan det innebära arbete i workshop som är indelad i tre faser: nuläge, analys och framtid, säger Lena Alexanderson.

I workshopsarbetet brukar det bli väldigt tydligt att vinsten är att vända på steken – att tänka effekt först och kanaler sedan. Kommunikationsavdelningen lämnar alltid en rekommendation/handlingsplan skriftligt, där uppdragsgivaren får återkopplat på aktiviteter som bör göras, såväl "lågt hängande frukter" som mer komplexa förändringar. Därefter gör kommunikationsavdelningen en återkoppling på rekommendationerna. Det finns alltid en dialog för att resultatet ska utvecklas till att nå bästa effekt.

Västra Götalandsregionen har utgått från Nordisk kommunikations verktyg, som man sedan har vidareutvecklat för att passa i den egna organisationen.

Ledarskap och ledarstöd
loader
Laddar