“Kommunikatören tjänar mer än informatören”

Publicerad: 23 dec 2015

Det senaste året har kommunikatörsrollen diskuterats i relation till journalistens. Amanda Sjöquist har följt debatten, men tycker att den har fel fokus.

– Jag tänker på det här de brukar säga att det gå fyra kommunikatörer på en journalist. Det är helt oväsentligt att lyfta den typen av argument. Man kan inte ställa yrkena mot varandra eftersom deras funktioner ska komplettera varandra i samhället.

Det är stor skillnad på att som journalist, policyprofessionell eller kommunikatör i offentlig sektor, säger Amanda. Hon tycker att man missar kommunikatörens kompetens och menar att grundproblemet snarare är att journalistbranschen inte har tillräckligt med resurser.

Även internt i kommunikationsbranschen kan kommunikatörsrollen diskuteras. Varje år görs en löneenkät bland DIKs medlemmar och att sammanställa resultatet har väckt tankar hos Amanda.

– Vi har ungefär lika många informatörer som kommunikatörer, men löneskillnaderna mellan grupperna är stora. Kommunikatörerna tjänar flera hundra kronor mer än informatörerna, trots att man kan anta att många har liknande arbetsuppgifter.

Amanda tror att det finns både status- och löneskillnader kopplat till ens titel.

– Det finns många titlar över huvud taget. Bland våra 6 000 medlemmar har vi över 400 olika titlar på kommunikationsområdet. Det är många titlar med få personer på varje titel, och jag tror att många är egna konstruktioner med väldigt olika innehåll i uppdragen.

Amanda tycker det ska det ska bli intressant att se om det förändrats något till löneenkäten för 2016. Annars ser hon fram emot att fortsätta jobba med medlemmarnas situation.

– Ur det fackliga perspektivet kommer vi jobba en del med kommunikationschefers situation och roll i organisationen. Ska en kommunikationschef ska sitta med i ledningsgrupp eller inte, och den typen av frågor. Där kan det skifta mycket från arbetsgivare till arbetsgivare.

 

Foto: Sören Andersson

loader
Laddar