Kommunikatörens guide i Almedalen 2015

Publicerad: 22 jun 2015

Varje morgon (Måndag–Fredag) 

08.00–08.30 | Dagens snackisar – kommunikation, samhälle och politik | Nowas och Resumés trädgård, Kronstallgränd 4
Arrangör: Resumé, Sveriges Kommunikatörer, Novus Opinion och Nowa Kommunikation
Vilka frågor snackades det om igår? Vad blir dagens snackis? Vilka nyheter får genomslag? Resumés chefredaktör Claes de Faire och en panel med gäster pratar om kommunikation, samhälle och politik. Frukost serveras från 07.30.


Varje kväll (Måndag–Torsdag) 

17.45–19.00 | Kommunikatörsmingel och Speaker´s corner | Nowas och Resumés trädgård, Kronstallgränd 4
Arrangör: Sveriges Kommunikatörer, Nowa kommunikation, Swedish Content Agencies, Sponsrings- och eventföreningen, Komm, Resumé och Novus Opinion.
Träffa kommunikatörskollegor, ta ett glas drickbart och lyssna till korta debatter på aktuella teman. Kommunikatörsminglet är öppet för alla.


Söndag – 28 juni

13.00–14.00 | Digital opinionsbildning – hur tar man plats i det offentliga samtalet? | HejDigitalt, Södra Kyrkogatan 8 | Dagens tips!
Arrangör: HejDigitalt
Vad krävs för att slå igenom mediebruset? Hur arbetar de smarta opinionsbildarna utan jättebudget för att få ut sina budskap i dagens medieklimat? Hur kombinerar du blogg, podd och andra kanaler för att få bättre genomslag i sociala medier och i förlängningen politisk makt? Medverkar gör bland andra Brit Stakston, mediestrateg.

14.15–15.00 | Bloggen som värdeskapare för dina frågor | HejDigitalt, Södra Kyrkogatan 8
Arrangör: HejDigitalt
Olika sociala kommunikationskanaler har olika effekt och syfte. Vilken kanal fungerar bäst vid vilket tillfälle? Hur får vi rätt personer att nås av det som vi vill kommunicera? Vi lär känna bloggen som PR-verktyg och hur vi skall planera strategiskt för att nå bäst effekt.

15.45–16.15 | Så lyckas du skapa värde med ditt interaktiva event | HejDigitalt, Södra Kyrkogatan 8
Arrangör: HejDigitalt och Mediatec Solutions
Det läggs varje år miljarders kronor på att skapa event i Sverige, men alldeles för få har koll på vad forskningen säger om värdeskapande event och hur deltagare på ett event tar till sig information. Lär dig hur du bäst tar tillvara din publiks engagemang.

16.00–18.00 | Informationsklyftor – ett hot mot demokratin? | Almedalens Hotell, Strandvägen 8
Arrangör: TU/Tidningsutgivarna, Retriever
Har antalet nyhetsartiklar om sakpolitiska frågor minskat? Hur mycket delas den sakpolitiska nyhetsrapporteringen i sociala medier? Har innehållet i artiklarna minskat, saknas möjligheten till fördjupande resonemang?

17.00–17.45 | Hur blir Sverige bäst i världen på hållbarhet? | Sverige i världen (scenen), Donnersgatan
Arrangör: Vi-skogen
2014 var det varmaste året som någonsin uppmätts. Redan nu drabbas människor i Afrika hårt av klimatförändringarna. Hur vi i Sverige väljer att agera får stora konsekvenser för de fattigaste i världen. Vad kan vi åstadkomma om svenska företag blir bäst i världen på hållbarhet?

18.00–18.45 | Vad innebär digitaliseringen för en kommuns framtid? | HejDigitalt, Södra Kyrkogatan 8
Arrangör: HejDigitalt
Att på ett framgångsrikt sätt hantera digitaliseringen är en stor utmaning för många kommuner. Hur utvecklas och förändras relationen till medborgarna i e-samhället? Hur förändras kommunens arbetssätt? Vilka affärs- och utvecklingsmöjligheter öppnar upp sig? Vad krävs för att förvalta dem? Medverkar gör Mattias Jansson, Kommunchef på Botkyrka Kommun. 


Måndag – 29 juni

11.00–12.00 | Judit, Jerry och jag – bygg kommunikationskapital | Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34
Arrangör: Sveriges Kommunikatörer
Vi lever i ett kommunikationssamhälle där gränserna mellan reklam, PR och internkommunikation suddas ut. Dessutom kräver människor transparens i allt vi gör. Vad är framtidens försäljningsargument för politik, telefoner eller musiktjänster? Medverkar gör Sara Rosengren, docent, handelshögskolan i Stockholm.

14.00–15.00 | Digitalisering – öppen data för alla | Gotlands museum, Strandgatan 14
Arrangör: Qlik
Öppna data är information från offentliga organisationer som finns tillgänglig för vem som helst att använda. Idag är det endast ett fåtal myndigheter, kommuner och landsting i Sverige som har en strategi för- och arbetar aktivt med att tillhandahålla öppna data. Hur gör vi för att öka intresset?

15.00–15.30 | Kommunikativa utmaningar i den digitala transformationen | HejDigitalt, Södra Kyrkogatan 8 | Dagens tips!
Arrangör: HejDigitalt, KOMM och Sveriges Kommunikationsbyråer
Det går fort nu! Men exakt vad är det som går så fort? Har något egentligen förändrats i varumärkesbyggandet? Det handlar snarare om nya beteenden hos konsumenterna som ställer nya krav på oss som arbetar med kommunikation, nya krav som utgår från den digitala transformation som pågår sedan 30 år.

15.00–15.55 | Kommunikation – år 2030 är svenskarna världens mest övervakade, välmående och lyckliga folk | Erlanderska rummet, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Arrangör: EY
När kommunikationen blir mer integrerad och mer bunden till individen påverkas samhällsekonomin. Hur ska vi driva ny lagstiftning innan andra aktörer tar över? Vilka möjligheter och vilka hot kan det finnas med framtidens kommunikationslösningar?

15.30–16.00 | Hållbart digitalt ledarskap | HejDigitalt, Södra Kyrkogatan 8
Arrangör: HejDigitalt, KOMM och Sveriges Kommunikationsbyråer
I det digitaliserade landskapet kan företag och varumärken nå individer istället för målgrupper. Det ställer högre krav på autenticitet, relevans och på engagemang. Hur kan företag ta ett hållbart digitalt ledarskap i det här landskapet med fokus på lönsamhet, samhällsengagemang och miljöpåverkan?

16.30–17.15 | Snacka om nyhetsvärdering | Kinbergs plats 3
Arrangör: TT Nyhetsbyrån, Retriever
Varje dag värderar nyhetsredaktionerna vad som blir nyheter. Samtidigt skapar publiken själv innehåll, sprider och delar. Vilka är agendasättare? Och hur når vi dem som värderar med våra budskap? Kom och snacka nyhetsvärdering.


Tisdag – 30 juni

09.00–10.00 | Tabloidmartyrer – bilder skapar beteenden | Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Göteborgs universitet och Västsvenska Arenan
Om bildens betydelse i förhållande till kvällspressens etik. Bilderna vi möter påverkar vårt sätt att bete oss, vårt sätt att se på världen och våra möjligheter att fantisera om framtiden. Vi imiterar det vi ser. Vi som sysslar med bildproduktion – tar vi vårt ansvar? Med bland andra Ruben Östlund, regissör och professor, och Mats Lekander, Professor, Stockholms universitet och Karolinska institutet.

10.00–11.00 | Att förtjäna sitt utrymme – där journalistik möter kommunikation | Släggan, Volters gränd 1
Arrangör: Cision Sverige AB
Vem producerar morgondagens nyheter? Och var? Hur ser framtidens PR ut? Cision presenterar resultatet av sin årliga journalist- och kommunikatörsundersökning och bjuder in till ett samtal mellan journalister och kommunikatörer, i syfte att belysa dessa yrkesrollers arbetssätt och utmaningar.

11.00–12.00 | Staden som varumärke | Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34
Arrangör: Sveriges Kommunikatörer och Helsingborgs stad
Även kommuner kommunicerar. Ett av flera syften är att locka invånare, investeringar och skatteintäkter. Men betyder det att medborgarna är kunder och att staden är ett varumärke? Hur jobbar kommuner med kommunikation och kan de använda liknande metoder som ett företag gör? 

11.00–11.30 | Kris och panik – går det att kommunicera tillräckligt? | Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4 
Arrangör: Länsstyrelserna
Kommunikation är en central fråga när det gäller både förväntningar, eget ansvar och möjligheten att hantera en akut kris. Vilka kanaler använder vi och de drabbade? Möts vi på rätt ställe och på rätt sätt? Hur har det förändrade medielandskapet påverkat kriskommunikationen? Hur hanterar vi rykten och felaktigheter? Klarar vi av att svara på frågor – rätt och snabbt när det brinner?

13.00–14.00 | Kan marknadskommunikation förbättra världen? | Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34
Arrangör: Berghs School of Communication
Vad händer när blivande marknadskommunikatörer tar sig an samma kommunikativa utmaningar som naturskyddsföreningen har på sin agenda? Kan de ta människor från åsikt till handling även i samhällsfrågor? Om så, vad betyder det, på gott och ont för framtida kommunikationsinsatser?

13.00–14.00 | Myndigheternas anseende 2015 | Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2
Arrangör: TNS Sifo
Hur rankas myndigheternas anseende? Vilka faktorer gör att olika myndigheter har olika högt anseende? TNS Sifos opinionschef Toivo Sjörén presenterar undersökningen "Myndigheternas anseende 2015".

14.30–14.45 | Kan nytt namn rädda ett skadat varumärke? | Cramérgatan, H305 Dagens tips!
Arrangör: Dagens Samhälle
Skandaliserade bolaget bytte skepnad. När blir nya namnet lika känt? Och hur ser framtiden ut för den privata äldreomsorgen?


Onsdag – 1 juli

08.45–10.00 | Hur kan reklambranschens och civilsamhällets kommunikation skapa möjligheter för integration? | Nowas och Resumés trädgård, Kronstallgränd 4 | Dagens tips! 
Arrangör: Resumé, Kapi och Scouterna
Integrationsfrågan berör oss alla, både privat och professionellt. Hur kan vi möta våra egna fördomar och nå över kulturella gränser med vår kommunikation? Vilken roll kan civilsamhället spela i integrationsprocessen och hur ska en homogen reklambransch kunna kommunicera med ett heterogent samhälle?

11.00–12.00 | Att gå utanför ledarrollen är den nya ledarrollen | Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34
Arrangör: Sveriges Kommunikatörer
För tjugo år sedan var det vd:arna på Sveriges största företag som var superstjärnorna – sinnebilden för svenskt ledarskap och jobbskapande. Idag ska en vd inte bara driva sitt företag, utan också samhället i en hållbar riktning. Varför har så många vd:ar abdikerat från den rollen?

12.00–13.00 | Big Data – hur får vi använda våra data? | Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 (Sal E35)
Arrangör: Chalmers tekniska högskola och Västsvenska arenan
Big Data kan leda till mycket stora nyttor för hela samhället. Dock måste svåra frågor om integritet, transparens, ägande och kontroll av data först hanteras. Är det ens möjligt – eller önskvärt – att bedriva denna utveckling utan att kompromissa med individens integritet?

13.00–14.00 | Det framgångsrika ledarskapet – mod och kärlek | Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Arrangör: Ledarna
Vad är ett framgångsrikt ledarskap 2015? Hur håller du som chef i längden? De ledarskapsprisade cheferna, Eliza Kücükaslan, konsult och tidigare landschef i Ghana för mikroförsäkringsbolaget Milvik och Peter Grönberg, ‎Senior Vice President Culture and Organization Development, Volvo delar med sig av insikter om det goda ledarskapet och vad som krävs för att bli, och vad det är, att vara en framgångsrik chef.

14.00–14.45 | Content Marketing – hur lyckas man? | S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Arrangör: Marknadsföreningen i Stockholm
Hur har sociala medier fått företag att ändra sina synsätt på reklam och content i just sociala medier? Vilka är skillnaderna mellan traditionell marknadsföring och reklam via sociala medier – och vad fungerar egentligen bäst? Emma Blom, vd och delägare Patchwork Sweden, är en flitigt anlitad utbildare och föreläsare inom marknadsföring i sociala kanaler och guidar oss på ämnet.

14.00–15.00 | Stormar, bränder, upplopp – vilken roll har sociala medier? | Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 (Sal D24)
Arrangör: Mittuniversitetet med samarbetspartners i Västernorrland och Jämtland
Om allmänhetens användning av sociala medier i samband med kriser. Myndigheters egna erfarenheter av kriskommunikation i den digitala mediemiljön samt vad den digitala mediemiljön innebär för nyhetsmediernas rapportering om kriser. Medverkar gör bland andra Mats Eriksson, och Catrin Johansson, Demicom/Mittuniversitetet.

14.30–15.45 | Big data – revolutionerande medborgarservice eller hot mot den personliga integriteten? | Donners plats 2
Arrangör: Dagens industri och SAS Institute
Digitaliseringen av offentlig sektor skapar stora mängder data som med rätt användning kan effektivisera och förändra arbetssättet i grunden. Hur ser framtidens offentliga sektor ut och vilka trender och möjligheter ser vi i världen när analys blir en integrerad del av kärnverksamheten?

16.15–17.00 | Omvärldsbevakning bortom siffror – Hur ökar vi kommunikationsvärdet? | Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 (Sal D24)
Arrangör: Mittuniversitetet med samarbetspartners i Västernorrland och Jämtland
Inom kommunikationsbranschen, har det länge pågått en diskussion om vikten av att kunna mäta kommunikationens värde. Om huruvida det går att mäta direkta effekter av kommunikation och huruvida exempelvis identitet, relationer och förtroende kan översättas i siffror. Medverkar gör Mikolaj Dymek, Demicom/Mittuniversitetet.

17.00–18.00 | Hur kan digitala kanaler öka transparens och tillgänglighet? | Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34
Arrangör: Hammer & Hanborg
Medborgare, kunder och intressenter ställer allt högre krav på myndigheter och företag att vara närvarande och öppna. Hur gör man för att tillmötesgå behovet av dialog? Hur tar man bäst tillvara på intresset? Vilka oväntade möjligheter skapar digitala kanaler?


Torsdag – 2 juli 

13.00–14.30 | Vinst eller waste? – Om hur myndigheternas kommunikationsuppdrag utvecklas och utmanas | Strandgatan 10 | Dagens tips!
Arrangör: PRECIS (Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige)
Myndigheter och kommuner i Sverige har tydliga uppdrag att bistå allmänheten med information och att upprätthålla en kontinuerlig medborgardialog. Dessutom finns förväntningar på enkelhet och nya kanaler, men vid upphandling av dessa tjänster uppstår ofta kritik.

15.00–15.30 | Reklam – en normbrytande kraft i samhället? | HejDigitalt, Södra Kyrkogatan 8
Arrangör: HejDigitalt och KOMM (Sveriges Kommunikationsbyråer)
Kan och bör reklam vara drivande i samhällsfrågor? Allt mer splittrade mediekanaler skapar ett större behov av normbrytande, unik kommunikation för att möta uppdragsgivarnas affärsmässiga behov.


Fredag – 3 juli

09.00–10.30 | Medlemsträff: Politisk retorik – Hur talar makten? | Kilgränd 1 
Arrangör: Sveriges Kommunikatörer
I vår svenska demokrati ligger den yttersta makten hos våra partiledare. Orden de väljer kan få ödesdigra konsekvenser eller samla en hel nation. De må säga att deras ord handlar om att resonera, att förklara, att fördjupa sitt lyssnande. I själva verket handlar det bara om att påverka; de vill påverka dig att lägga din röst på just dem nästa gång vi går till val. Eller? OBS! Till detta evenemang måste du boka plats. Anmäl dig på Almedalsveckan: Politisk retorik – Hur talar makten?

13.00–14.00 | Ingen kommer läsa din debattartikel – hur når man fram till dagens unga Almegas tält, Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 | Dagens tips!
Arrangör: Almega
Den nya generationen unga är uppväxt under 2000-talets accelererande tekniska utveckling där smartphones och det digitala samhället är en självklarhet. Hur påverkar det deras beteendemönster? Och vad behöver organisationer, politiker och andra påverkare göra för att vara relevanta för unga idag?

14.15–14.45 | Opinionsbildning i sociala medier | HejDigitalt, Södra Kyrkogatan 8
Arrangör: HejDigitalt och Opoint
Hur arbetar opinionsbildarna för att få ut sitt budskap i sociala och redaktionella medier? Vad betyder närvaron i sociala och redaktionella medier för genomslag och i förlängningen politisk makt?

14.40–15.40 | Hur orienterar sig unga i dagens medielandskap? | Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21
Arrangör: UR och Sveriges Elevkårer
Unga har bäst koll på nätet – får vi ofta höra. I ett samtal mellan ett par gymnasieelever, en medieproducent och en jurist får vi lära oss mer om hur unga orienterar sig i dagens medielandskap. Vilket innehåll lockar? Hur ska vi förhålla oss till näthat? Vad är inte okej på nätet och hur vet vi vad som är sant eller inte? Och finns det något vuxna kan göra för att hjälpa unga att bli mer medvetna medieanvändare? Eller är det så att vuxna har mer att lära av unga?


Håll dig uppdaterad med Almedalsguiden

Du vet väl att det officiella programmet finns att ladda ner som app? Där finner du de senaste ändringarna i programmet. Kom ihåg att alltid dubbelkolla evenemanget så att tid och plats inte förändrats!

Ladda ned från AppStore
Ladda ned från GooglePlay

Personlig utveckling
loader
Laddar