Kommunikatörens guide i Almedalen

Publicerad: 7 jul 2016

Foto: Patrik Nygren

Varje morgon (måndag – fredag)


08.00 – 08.30 | Dagens snackisar – kommunikation, samhälle och politik | Nowas och Resumés trädgård, Kronstallgränd 4
Arrangör: Resumé, Sveriges Kommunikatörer, Novus Opinion och Nowa Kommunikation
Vilka frågor snackades det om igår? Vad blir dagens snackis? Vilka nyheter får genomslag? Resumés chefredaktör Johan Såthe och en panel med gäster pratar om kommunikation, samhälle och politik. Frukost serveras från 07.30.


Varje kväll (måndag – torsdag)

17.45–19.00 | Kommunikatörsmingel och Speaker´s corner | Nowas och Resumés trädgård, Kronstallgränd 4
Arrangör: Resumé, Sveriges Kommunikatörer, Novus Opinion, Nowa Kommunikation, Sveriges Marknadsförbund, Sponsrings & Eventföreningen/SEFS, Swedish Content Agencies, KIMM/Wise Professionals
Träffa kommunikatörskollegor, ta ett glas drickbart och lyssna till korta debatter på aktuella teman. Kommunikatörsminglet är öppet för alla.


Söndag – 3 juli

15.00 – 15.45 | Att berätta svåra personliga historier – hur porträtterar vi människor i länder långt borta? | Donnersgatan 6 – TIPS!
Arrangör: Plan International Sverige
Medier och organisationer är beroende av personliga vittnesmål för att skildra svåra situationer runt om i världen. Men hur beskriver vi utsatta människor och är det okej att använda vilka grepp som helst för att få uppmärksamhet och genomslag? Om vad som krävs och var gränsen går.

16.00 – 16.45 | Kränkt i spalterna – då, nu och i framtiden. Blir fler kränkta idag? | Almedalens Hotell, Strandvägen 8
Arrangör: TU – Medier i Sverige
Anmälningarna om etiska övertramp till Pressombudsmannen ökar. Varför ökar anmälningarna och hur har synen på pressetiken förändrats? Fungerar det pressetiska system som i år fyller 100 år – eller bör det förändras och anpassas till en ny tid?

17.00 – 17.45 | Hur fungerar bilden i våra medier? | Almedalens Hotell, Strandvägen 8
Arrangör: TU – Medier i Sverige, Svenska Fotografers Förbund
Hur används bild i en tid då bilden som kommunikationsform blir alltmer central?


Måndag – 4 juli

08.30 – 10.00 | Hur öka takten på Sveriges digitalisering – varför går det långsammare än i andra länder? | Fiskargränd 5
Arrangör: HejDigitalt!
Sveriges samhällsutveckling drivs av digitaliseringen. Det ger oss möjlighet att förbättra alla delar i samhälle och näringsliv. Men från en topp-position har vi tappat fart och halkat efter. Varför? Vad kan vi lära av andra regioner som Sydkorea, Silicon Valley och Tyskland? Hur ökar vi tempot?


09.00 – 10.00 |
Hur blir Sverige världsbäst på att nyttja digitaliseringens möjligheter? | Donners plats 2
Arrangör: Dagens industri, CGI
Sverige ska vara ”bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter” slog regeringen fast hösten 2011. Efter det har den statliga Digitaliseringskommissionen verkat för att detta mål ska uppnås. Men ändå tappar Sverige gentemot andra länder. Nu är det dags att agera! 


09.00 – 09.45 |
Hur tolkar man och hittar rätt i den svenska statistiken? | Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34
Arrangör: SCB, Statistiska centralbyrån
Argument och beslut blir bäst om de baseras på fakta. Trots att Sveriges officiella statistik finns några knapptryck bort för alla med en dator eller en smart telefon förekommer felaktiga siffror i debatten. 


09.00 – 10.00 |
Digitalisering och ökad transparens i samhället – hot eller möjlighet? | Kronstallgränd 4
Arrangör: Nowa Kommunikation
Det digitaliserade samhället kan stärka demokratin. Samtidigt kan digitaliseringen vara ett hot mot ett öppet samhälle. Hur ska vi se på digitaliseringen, e-samhället och den ökande transparensen som följer? Är det dags att se digitaliseringen som ett hot, eller är den bara en möjlighet? 

9.00 – 9.45 | Syns man inte så finns man inte – hur når man ut i bruset i sociala medier? | Cramérgatan, H321
Arrangör: Almedalen Just Nu
Vår expertpanel bjuder på smarta tips på hur man maximerar sin närvaro i sociala medier för att sticka ut i bruset, och hur man lyckas få viral spridningskraft med sitt budskap. Panelen bjuder dessutom på deras framgångsrecept inom bland annat content marketing.

10.15 – 11.30 | Varför uppstår politiska skandaler och mediedrev? | Restaurang Monroes, Skeppsbron 8
Arrangör: Linnéuniversitetet
Så länge som politik har funnits har det också uppkommit skandaler. En förändring är dock att mediedrev blir allt mer vanliga. Vad säger forskningen på området? Utifrån konkreta exempel diskuteras hur politiska skandaler uppstår och hur mediedrev kan undvikas.


10.30 – 12.00 |
Hur ska företag och organisationer förbättra digital innovation och tjänsteutveckling? | Fiskargränd 5
Arrangör: HejDigitalt!
Digital innovation erbjuder nya lösningar för alla typer av produkter och tjänster, inom industrin, tjänstesektorn, utbildning, vård och samhälle. Vilka strukturer och arbetssätt är mest framgångsrika? Ska man starta digitalt labb, omvandla IT-avdelningen eller köpa spetskompetens utifrån? 


11.15 – 12.00
| Så bygger du ett digitalt varumärke | Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34 – TIPS!
Arrangör: Sveriges Kommunikatörer
Idag bygger allt fler företag och organisationer sitt varumärke digitalt för att engagera och beröra fler målgrupper. Hur skapar du samhällsengagemang med digital kommunikation?

12.30 – 13.30 | Är patientkommunikation en självklar del av vården? | Mellangatan 54, Bryggarsalen
Arrangör: Danderyds Sjukhus AB
En ny patientlag trädde i kraft för drygt ett år sedan där bland annat informationsplikten mot patienten har utvidgats och förtydligats. Tanken är att patienten ska vara så väl informerad om sin situation att en delaktighet i beslutet om behandling blir helt naturlig. Hur kan vi leva upp till det? 


13.00 – 13.45
| Behövs egentligen grävande journalistik? | Almedalen Just Nu
Arrangör: Gotlands Allehanda
Det tar tid, kostar pengar och kräver mer personal att gräva. Ska mediehusen satsa sina resurser på det nu när redaktionerna slimmas och läsarnas betalningsvilja sjunker? 


13.30 – 14.15
| Making Sense of the U.S. Elections | Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, "Ala/Greenroom"
Arrangör: American Chamber of Commerce in Sweden
An overview of what might be the most closely watched U.S. Elections in recent history, including Swedish media perspectives. 


13.30 – 14.30
| Hoten mot medierna – hur påverkas journalister och utgivare? | Almedalens Hotell, Strandvägen 8
Arrangör: Utgivarna
Undersökningar och studier visar att hoten mot medierna ökar i omfattning. Hur påverkas journalister och utgivare? Vad får det för betydelse för mediernas uppdrag? Och vad kan samhället göra?


14.00 – 14.30 | Det mångkulturella Sverige – igår, idag och imorgon | Strandvägen, H534
Arrangör: KAPI – mångkulturell insikt och kommunikation
Hur har Sverige förändrats de senaste 10 åren och vad ser vi för trender framöver? Om växande mångkulturella målgrupper och konkreta tips på hur myndigheter och företag lyckas med sin kommunikation.


14.00 – 15.00 | Medborgardialog – vem är den till för egentligen? | Nowas och Resumés trädgård, Kronstallgränd 4
Arrangör: Nowa Kommunikation
Det pratas mer och mer om medborgardialog. Många kommuner satsar stort på detta. Ökat, delaktighet och ökad demokrati. Är detta det sanna syftet eller är medborgardialogen egentligen bara ett sätt att legitimera redan fattade beslut?


15.30 – 16.00
| Hur agerar företag och politiker i sociala medier? | Score bar & restaurant, Hamnplan 5 – TIPS!
Arrangör: Carlsberg Sverige, Ölpodden live i Almedalen
Sociala medier innebär fantastiska möjligheter. Men det är också lätt att trampa i klaveret. Hur är det med etiken, moralen och finns twittermaffian? 


17.45 – 19.00
| Framtidens kommunikatör – generalist eller specialist? | Kronstallgränd 4, Nowas och Resumés trädgård
Arrangör: Resumé, Sveriges Kommunikatörer, Novus Opinion, Nowa Kommunikation, Sveriges Marknadsförbund, Sponsrings & Eventföreningen/SEFS, Swedish Content Agencies, KIMM/Wise Professionals
Hur ser förväntningarna ut på den moderna kommunikatören idag och vilken kompetens är det man egentligen behöver? Håller den växande branschen på att göra yrkesrollen mer diffus än tidigare? Vart går trenden – generalister eller specialister? Och hur ser det ut med jämlikhet och mångfald?


Tisdag – 5 juli

08.00 – 09.00 | Checklista för Sveriges nästa IT-kommun | Hästgatan 1, Öresundshuset
Arrangör: Helsingborgs stad
2015–2016 är Helsingborg Sveriges IT-kommun. Nästa gång kanske någon annan är bäst på internet och att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Så vad kommer krävas av nästa vinnare, och varför är det just Helsingborg som innehar titeln idag?

09.00 – 10.00 | Journalister och kommunikatörer – Sveriges sämsta kärleksrelation? | Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34 – TIPS!
Arrangör: Cision Sverige AB
Hur påverkas journalistiken av företag och organisationers ökade produktion av innehåll? Och vilken roll får den allt viktigare gruppen influencers i PR-sammanhang?
 

09.00 – 10.00 | Gamification – hur rolig får samhällsinformation vara? | Ocean Surveyor, (fartyg), Kajplats 10, Visby hamn
Arrangör: Sveriges geologiska undersökning
Sveriges myndigheter sitter på massor av spännande data som skulle göra stor nytta i samhället. Men av olika skäl hittar informationen inte ut. Är gamificiation ett effektivt sätt – eller är det ”för roligt”? Eller är det snarare så att vi måste tänka nytt för att uppfattas som seriösa?

11.00 – 12.30 | Digital kompetens 2.0 – vad krävs för att leda digital transformation? | Fiskargränd 5, HejDigitalts trädgård
Arrangör: HejDigitalt!
Den digitala ledaren måste kunna leda en organisation som tillvaratar möjligheterna med digital teknologi för att transformera verksamheten till nästa nivå. Vad kännetecknar dessa ledare och hur behöver rollen utvecklas framöver? Finns dessa ledare i Sverige?

11.00 – 11.20 | Mångkulturell kommunikation – en värdefull satsning. Lyssna på dem som har lyckats | Strandvägen, H534
Arrangör: KAPI – mångkulturell insikt och kommunikation
Hur arbetar myndigheter och företag inkluderande och hur kan kommunikation främja integration?


11.15 – 12.00 | Kriskommunikation – att tackla en kris och återta förtroendet efteråt | Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34 – TIPS!
Arrangör: Sveriges Kommunikatörer
Öppenhet, tydlighet och snabbhet är det viktigaste att tänka på i krissituationer. Men vem ska säga vad, när och på vilket sätt? När det blev känt att ett av världens största bilmärken manipulerat sina bilar inleddes den största, och mest kostsamma, krisen i bolagets historia. 

13.00 – 13.50 | How to promote sustainability as an aspirational brand value | Fenomenalen science center, Skeppsbron 6
Arrangör: Planetaire AB
What is wrong with sustainability communications? Are commercial brands more efficient at inspiring lifestyle change? What can we learn from them? How would such a campaign look?
 

14.00 – 14.30 | Det mångkulturella Sverige – igår, idag och imorgon | Strandvägen, H534
Arrangör: KAPI – mångkulturell insikt och kommunikation
Hur har Sverige förändrats de senaste 10 åren och vad ser vi för trender framöver? Om växande mångkulturella målgrupper och konkreta tips på hur myndigheter och företag lyckas med sin kommunikation.

14.00 – 14.45 | Tryck- och yttrandefrihet i det nya medielandskapet | Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1
Arrangör: Journalistförbundet, Journalisten
Nya lagar mot integritetsbrott, inskränkningar i offentlighetsprincipen, myndigheter och privata företag följer varje digitalt steg vi tar. Utmaningarna är många. Vem tar ansvar? Vilka krav bör vi ställa på de aktörer som publicerar sig? Behöver lagar och regler skärpas?
 

15.30 – 17.00 | Sociala medier – en reklamplats som styrs av unga digitala makthavare? | Fiskargränd 5, HejDigitalts trädgård – TIPS!
Arrangör: HejDigitalt!
Våren 2015 anmäldes en tonårig tjej, tillika framgångsrik bloggare, till Reklamombudsmannen för smygreklam. Det var det första fallet i sitt slag. Hur ser framtiden ut för annonsörer, bloggare och sociala media-influencers som professionellt ska arbeta med kommersiella samarbeten?
 

17.45 – 19.00 | Håller robotar på att ta över journalistens- och kommunikatörens jobb? | Kronstallgränd 4,  Nowas och Resumés trädgård
Arrangör: Resumé, Sveriges Kommunikatörer, Novus Opinion, Nowa Kommunikation, Sveriges Marknadsförbund, Sponsrings & Eventföreningen/SEFS, Swedish Content Agencies, KIMM/Wise Professionals
Hur kommer tillökningen av ny, förfinad robotteknik att påverka den mänskliga kommunikationen? Kan man verkligen producera content som fungerar? Försämras förtroendet för informationen på nätet ytterligare om det är robotar som skriver eller överskattar vi vår egen förmåga? 


Onsdag – 6 juli 

09.00 – 09.45 | Hur tolkar man och hittar rätt i den svenska statistiken? | Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34
Arrangör: SCB, Statistiska centralbyrån
Argument och beslut blir bäst om de baseras på fakta. Trots att Sveriges officiella statistik finns några knapptryck bort för alla med en dator eller en smart telefon förekommer felaktiga siffror i debatten.

10.30 – 12.00 | Hur påverkas politik, media och samhällsdebatten av artificiell intelligens? | Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2
Arrangör: Sveriges Radio
Hur politik, journalistik och samhället påverkas av den artificiella intelligensen. Mycket av vår kommunikation sköts i dag av människor, genom dialog och samtal skapas det öppna offentliga rummet. Kommer den artificiella intelligensen i form av olika typer av programvara och robotar ändra på det?

10.45 – 12.15 | Hur tar kommunikatörer kommandot i den digitala transformationen? | Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34 – TIPS!
Arrangör: Sveriges Kommunikatörer och HejDigitalt!
Kommunikation sker i allt större utsträckning digitalt vilket ändrar villkoren för modernt ledarskap. Hur skapar vi engagemang, effektivitet och hållbara arbetsplatser med hjälp av digital kommunikation?


11.00 – 11.20 | Mångkulturell kommunikation – en värdefull satsning. Lyssna på dem som har lyckats | Strandvägen, H534
Arrangör: KAPI – mångkulturell insikt och kommunikation
Hur arbetar myndigheter och företag inkluderande och hur kan kommunikation främja integration?
 

12.00 – 14.00 | Finns det tillräcklig marknadskompetens i styrelserummet? | Kilgränd 1
Arrangör: Sveriges Marknadsförbund
Hur ser marknadskompetensen i styrelserummen ut? Vad kräver den digitala transformationen av styrelsen? Upplever marknads- och kommunikationsansvariga att de är med och påverkar utvecklingen?
 

12.00 – 12.20 | Har journalisterna trampat snett när de granskat och bevakat flyktingkrisen och Sverigedemokraterna? | Cramérgatan, H305
Arrangör: Dagens Samhälle
Har medierna lyckats behålla sin opartiskt granskande roll när de skrivit om flyktingkrisen och Sverigedemokraternas opinionsframgångar?
 

13.00 – 14.30 | Morgondagens kris är redan här! Om hur analys av data kan förutse kriser | Strandgatan 10, Börsen
Arrangör: Precis 
Krishanteringen är på väg att förändras i sin kärna. Det är lättare än någonsin att förutse en kris genom analyser av data bland annat i sociala medier. Med hjälp av aggregerad data kan en issue förutses redan innan första kritiska inlägget skrivs.

13.00 – 14.00 | Samhällspåverkan i tider av digital transformation, globalisering och snabba förändringar | Östra Tullgränd 10, Östra Snickerie– TIPS!
Arrangör: SAS Institute 
Vi står inför utmaningar där affärsmodellerna förändras och där traditionella branscher snart är ett minne blott. Tjänstesektorn står inför en revolution där 50 procent av jobben kommer försvinna inom 20 år enligt forskningen. Det handlar om att förstå sin dåtid, styra sin nutid och förutspå sin framtid!

13.15 – 14.45 | Creative, Social Responsibility. Vilka värderingar sprider kreatörer och journalister i media? | S:t Hansskolan, S:t Hansgatan 32
Arrangör: ABC-Charity, Initiativ Samutveckling, Burson-Marsteller
Hur kan journalister, kreatörer och artister ta ett större ansvar för sin kreativitet för att skapa positiv förändring i samhället? Vilka värderingar sprider vi? Var kommer de ifrån och hur påverkar de medborgarna och samhället i stort? Borde fokus vara på att bidra istället för personlig vinning?


14.00 – 14.30 | Det mångkulturella Sverige – igår, idag och imorgon | Strandvägen, H534
Arrangör: KAPI - mångkulturell insikt och kommunikation
Hur har Sverige förändrats de senaste tio åren och vad ser vi för trender framöver? Om växande mångkulturella målgrupper och konkreta tips på hur myndigheter och företag lyckas med sin kommunikation.


14.00 – 14.50 | Oberoende journalistik i Sverige | Wallers terrass, Wallersplats 2
Arrangör: Reportrar utan gränser, Arkitektkopia AB
Hur ska svensk media hantera alla nya informationsflöden? Vem avgör vad som är objektiv och oberoende journalistik?


16.00 – 16.45 | Bildens roll i samhället. Vilka har ansvaret för att stereotypa bilder förändras? | Donners plats, H424
Arrangör: TT Nyhetsbyrån
Vilka har ansvaret för att stereotypa bilder förändras? Vår fotograf berättar om hur det är att jobba på Nordens största bildbyrå och hur man där tar ansvaret för bildens roll i samhället.


16.15 – 18.00 | Morgondagens kommunikation – kreativ innovation | Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34
Arrangör: Berghs School of Communcation
I en allt mer komplex medievärld krävs nytänkande och kompetens för att göra sina idéer gemensamma med andra. Förutsättningarna för kommunikation påverkas varje dag i takt med att konsumenter själva tar kommando över sin vardag och sitt mediebeteende, en av samtidens stora samhällsförändringar.


17.00 – 17.45 | Mörkar medierna? – om migration, misstro och mörkning | Almedalens Hotell, Strandvägen 8
Arrangör: TU – Medier i Sverige, Institutet för mediestudier
Hur har medierna lyckats skildra migration och integration under de senaste åren? Och hur har medier förhållit sig till de invandringsfientliga sajternas intensiva opinionsbildning?


17.45 – 19.00 | Trendspaning i framtidens medie- och kommunikationslandskap | Kronstallgränd 4, Nowas och Resumés trädgård
Arrangör: Resumé, Sveriges Kommunikatörer, Novus Opinion, Nowa Kommunikation, Sveriges Marknadsförbund, Sponsrings & Eventföreningen/SEFS, Swedish Content Agencies, KIMM/Wise Professionals
Vi styrs alltmer av olika algoritmer när vi konsumerar media – vad händer då med det vi kallar allmänbildning? Vad innebär den trenden i framtidens kommunikationslandskap? Är mötet i verkliga livet på väg tillbaka eller är det bara ett modeord?


Torsdag – 7 juli 

09.00 – 11.30 | Digital innovation i praktiken – vilka metoder och strukturer fungerar bäst? | Fiskargränd 5, HejDigitalts trädgård – TIPS!
Arrangör: HejDigitalt! och Hyper Island
Hur kan traditionella företag och organisationer jobba med digital innovation? Behövs det speciella team med särskild kompetens?


10.00 – 10.45 | Sociala medier – från engagemang till konvertering | Donnersgatan 6 – TIPS! 
Arrangör: Läkarmissionen
Som insamlingsorganisationer vet vi hur vi skapar engagerande innehåll i sociala medier. Men även om det är bra med likes, delningar och räckvidd, är det svårt att göra skillnad enbart genom digitala hejarop. För att nå insamlingsmål gäller det att förvandla fans till givare. Hur gör vi det?


11.00 – 11.20 | Mångkulturell kommunikation – en värdefull satsning. Lyssna på dem som har lyckats | Strandvägen, H534
Arrangör: KAPI – mångkulturell insikt och kommunikation
Hur arbetar myndigheter och företag inkluderande och hur kan kommunikation främja integration?


13.00 – 15.30
| Jobba 100 % digitalt – hur förbättra samarbete, lärande, kommunikation och entreprenörsdriv? | Fiskargränd 5, HejDigitalts trädgård
Arrangör: HejDigitalt!
Hur kan traditionella företag och organisationer bli mer kollaborativa, agila och agera mer som en startup? Hur samarbeta och öppna upp för medarbetare utanför den egna organisationen? 

13.30 – 14.30 | Den genomskinliga människan – om våra digitala spår och hur de kan användas | Kronstallgränd 4, Nowas och Resumés trädgård
Arrangör: Nowa Kommunikation, Future Foundation
Vem har rätt att använda dina data? Finns det utrymme för personlig integritet eller är vi på väg mot ett samhälle i full transparens – där alla med några klick kan få veta allt om alla? Vi använder en databas med kontextuella drivkrafter och trender för att se in i framtiden.


14.00 – 14.30 | Det mångkulturella Sverige – igår, idag och imorgon | Strandvägen, H534
Arrangör: KAPI - mångkulturell insikt och kommunikation
Hur har Sverige förändrats de senaste 10 åren och vad ser vi för trender framöver? Om växande mångkulturella målgrupper och konkreta tips på hur myndigheter och företag lyckas med sin kommunikation.

 

16.00 – 17.00 | Sveriges Bästa Svensk | Biograf Roxy, Adelsgatan 39
Arrangör: Uppsala kommun
Välkommen på filmvisning tillsammans med Uppsala kommun. Filmen är en del av Uppsalas integrationsarbete och kan användas som en bra diskussionsstartare i hela landet. Efter filmvisningen blir det paneldebatt om integrationsfrågor. I panelen sitter filmens regissör samt representanter från civilsamhället och Uppsala kommun. Anmäl om du vill komma och ställ frågor till almedalen@uppsala.se.


17.45 – 19.00
| Hur privat får man vara som offentlig person? | Kronstallgränd 4, Nowas och Resumés trädgård
Arrangör: Resumé, Sveriges Kommunikatörer, Novus Opinion, Nowa Kommunikation, Sveriges Marknadsförbund, Sponsrings & Eventföreningen/SEFS, Swedish Content Agencies, KIMM/Wise Professionals
Är det okej att snäsa av en reporter när man tröttnat på att bli jagad? Eller är det kanske så att vi har gått för långt i vårt tillmötesgående mot media? Ett samtal om medieträningar, vett och etikett hos de som intervjuar och de som blir intervjuade.


Fredag – 8 juli

09.00 – 10.00 | Hur talar makten? | Kronstallgränd 4, Nowas och Resumés trädgård – TIPS! Arrangör: Sveriges Kommunikatörer
Vilka knep använder partiledarna för att påverka? Talskrivare och retorisk analytiker analyserar partiledartalen och förklarar hur makten talar.


09.30 – 10.00 | Hur får vi fler att delta i samhällsdebatten? | Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Arrangör: Westander
Vem eller vilka når ut med sitt budskap? Hur får vi fler att göra sina röster hörda och delta i samhällsdebatten? Hur kan vi inspirera fler att höja sina röster och delta i det demokratiska samtalet?

13.00 – 14.00 | Nu blev det kris – jag sätter mig här… | Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal D22
Arrangör: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
Att tänka nytt och modigt verkar ibland svårt för myndigheter, kommuner och landsting. Att skydda den egna organisationen verkar viktigare än att göra ett bra jobb som gynnar individer och samhälle. Är allt Uppdrag Gransknings fel eller finns en inneboende feghet i organisationerna?


Har du fler tips?

Har vi missat något seminarium som du tycker vi borde tipsa om? Mejla Juan Navas, kommunikationsansvarig på Sveriges Kommunikatörer.

loader
Laddar