Konsten att skapa ett varumärkescommunity

Publicerad: 18 jun 2018

Apple, Harley-Davidson, Lego och Ikea är exempel på företag som lyckats skapa en stark gemenskap och kultur kring sitt varumärke. Genom att, bland annat, skapa utrymmen där människor med gemensamma intressen och behov kan mötas har de knutit sociala band till kunder, anställda och intressenter – dessa har i sin tur blivit kraftfulla företrädare som personifierar, levandegör och identifierar sig med varumärket. Vilka metoder kan kommunikatörer använda för att ladda den företrädda organisationens varumärke med ett sense of belonging? Sveriges Kommunikatörer listar tre tips.

Lyft fram varumärkesberättelserna

Det finns många belägg för berättandets kraft att skapa ett sense of belonging. Retorikprofessorn Lennart Hellspong menar att berättelser är en bra metod för att väcka intresse och skapa mänsklig kontakt. Matts Heijbel, författare och föregångsperson inom Corporate Storytelling i Sverige, menar att en organisation som strategiskt använder berättelser har lättare att bygga en stark kultur. Kunder, medlemmar och klienter använder nämligen berättelser för att motivera organisationens verksamhet – både för sig själva och för andra. I sin bok Storytelling befolkar varumärket formulerar Heijbel tre frågor som bör besvaras för att lägga en grund för verksamhetens storytellingprojekt: Varför gör vi detta? Vad är vi ute efter? Vilket eller vilka problem vill vi lösa?

Ulrika Nybäck, som leder kursen Sveriges Kommunikatörers kurs i Modern storytelling, beskriver en bra varumärkesberättelse enligt följande:

– Den är personlig, genuin och vi betraktare (tittare, lyssnare, läsare) känner för människorna bakom varumärket, vilka värderingar de har och vart de är på väg. Det är trots allt människor som vi gör affärer med och inte varumärken. För alla som tvekar när det gäller att dela med sig av sina utmaningar - läs om, eller titta på, Therese Lindgren. Hon har blivit en av Sveriges största youtubers när hon valt att vara öppen med att hon lider av återkommande panikångestattacker. Vi människor uppskattar mänsklighet, sårbarhet och äkthet.

Fokusera på kundupplevelse

Att ta reda på hur kunderna använder företagets produkter eller tjänster och utifrån det arbeta med att förstärka kundupplevelsen är en förutsättning för att skapa ett varumärkescommunity. Ett belysande exempel på hur det kan gå till i praktiken finns hos varumärket Absolut. Absolut, med tidigare innovationsdirektör Mathias Westphal i spetsen, fastslog att de ville ta reda på hur kunderna använder deras produkt. I sitt sökande fann de att kunderna främst använder deras produkt som en ingrediens till drinkar – detta tog företaget fasta på och arbetade fram en guide med drinkrecept för att förstärka kundupplevelsen. Som en ledstjärna i arbetet med att förstärka kundupplevelsen kan man använda sig av följande frågeställningar: Vilka behov är det vi tillfredsställer? Hur används vår tjänst/produkt? Vilken betydelse har vår tjänst/produkt i kundernas vardag?

Gör sociala medier till en mötesplats

Många företag och organisationer är idag alltför enkelriktade i sociala medier och fokuserar endast på att publicera informativt innehåll om den egna verksamheten. Företag och organisationer som lyckats bygga ett community kring sin verksamhet eller produkt vågar använda sociala medier som en plattform där människor med gemensamma intressen, problem eller behov kan mötas och samtala med varandra – de ställer frågor till sina följare, besvarar kommentarer, kommenterar andras innehåll och är måna om att skapa en känsla av delaktighet.


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 800 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

loader
Laddar