Kostnadsfritt frukostseminarium om mätning och utvärdering av kommunikation

Publicerad: 18 sep 2017

Measurement Month är ett utbildningsinitiativ av AMEC som äger rum den 1-30 september, där ambitionen är att inspirera, utbyta kunskaper och diskutera bästa praxis kring analys- och kommunikationsområdet. Förhoppningen är att Measurement Month ska bidra till att fler företag och organisationer får upp ögonen för hur integrerad kommunikationsmätning kan ge bevisning och skapa effekt för den egna organisationen.

Under september månad hålls en rad workshops, seminarier, events, diskussioner och podcasts världen över som rör nya framgångsmetoder inom just analys och mätning. Stort fokus kommer i år att ligga på AMECs nya ramverk för integrerad kommunikationsmätning, ”The AMEC Integrated Evaluation Framework”. Verktyget som även har uppbackning av världens tongivande kommunikationsaktörer som ICCO, PRSA, CIPR och FIBEP, är tänkt att fungera som en praktisk guide för integrerad kommunikationsmätning och syftar till att öka organisationers kommunikativa effekt och värdeskapande.

Hur ser då framtiden ut för mätning och utvärdering av kommunikation?

I takt med att kommunikationslandskapet har förändrats markant och datamängderna ökat under senare år har också intresset för mätning och analys växt. Detta innebär också ökade krav och förväntningar på yrkesverksamma inom kommunikation, som behöver arbeta mer strategiskt och få bevisning för hur kommunikation skapar värde för den egna organisationen och vilka satsningar som verkligen ger effekt.

Under byBrick Insight och Sveriges Kommunikatörers kommande frukostseminarium berättar vi om ”VARFÖR - vilken inverkan har detta ord på hur väl du lyckas med dina insatser?”. Under seminariet låter vi en rad inspirerande talare diskutera om varför vi ska våga mer för att lyckas med kommunikation, marknadsföring och ledningsfrågor.

Frukostseminariet som börjar kl 8:00-10:45 på Sturegatan 54 i Stockholm är kostnadsfritt och en del av AMEC Measurement Month. Anmälan krävs. 


AMEC är en internationell branschorganisation för företag inom analys och utvärdering av kommunikation. Det övergripande syftet med organisationen är att förbättra och utveckla branschen samt och se till att metoderna för kommunikationsmätning i allt högre grad bygger på forskning och mätbara data. Bland annat har man utarbetat gemensamma riktlinjer som alla medlemmar åtar sig att följa. AMEC har idag drygt 150 medlemsföretag i 86 länder.

loader
Laddar