Lär dig kriskommunikation genom rollspel

Publicerad: 11 feb 2016

Den 20 april håller Jesper Åström en workshop i kriskommunikation. Under workshopen kommer deltagarna att utgå från en verklig kris och därefter få chans att påverka utfallet i en kontrollerad miljö. Men vad betyder det egentligen?

– Formatet går ut på att deltagarna får vara med om ett scenario där de tilldelas roller utifrån en vanlig organisationsmodell. Beroende på hur många som deltar, kommer vi simulera olika stora organisationer. Därefter får deltagarna under tidspress lösa ett antal problem som uppstår när den externa kommunikationskrisen knackar på dörren. Det kommer innehålla element från både traditionella och sociala medier, säger Jesper Åström.

Ett rollspel i kriskommunikation alltså. Vad krävs av deltagarna för att de ska få ut så mycket som möjligt av workshopen?

– Deltagarna bör vara nyfikna och komma utvilade. Detta kommer vara en dag som kommer pröva både samarbetsförmåga och ge nya insikter kring vad som krävs för att lösa en kommunikationskris i en digital värld.

Vad hoppas du att deltagarna får med sig från workshopen?

– Jag hoppas att alla har en erfarenhet som gör att de kan sätta upp sina individuella strategier, bemanningsplaner och metoder för att snabbt kunna reagera med trygghet när krisen knackar på dörren.


Jesper Åström har arbetat 34 000 timmar med digital taktik. Förutom att vara aktuell som workshopledare hos Sveriges Kommunikatörer, föreläser han om digital transformation och digital utveckling, bland annat på Hyper Island.

Digitalt
loader
Laddar