Lärdomar från Näringslivets 150 Superkommunikatörer

Publicerad: 19 maj 2017

Foto: Jörgen Hildebrandt (fotot har redigerats för att passa formatet)

Vägskäl - vilken förändring vill vi bidra till?

Kommunikation likställs ofta med förändringsarbete och förändring framställs ofta som någonting positivt. Barack Obama vann det amerikanska presidentvalet genom att utlova förändring, likaså gjorde Donald Trump. Men förändring behöver inte nödvändigtvis vara någonting bra – det kan också vara våldsamt med vinnare och förlorare, säger David Orlic, innovationschef på Prime, i sitt föredrag på Näringslivets 150 Superkommunikatörer. David Orlic menar att kommunikatörer idag står inför ett vägskäl där vi måste bestämma oss vilken förändring vi vill bidra med i samhället. Han beskriver två vägar att gå – den enkla vägen och den svåra men hållbara vägen. Den enkla vägen är att bygga starka varumärken som upprätthålls av tillfälliga värderingsdrivna kampanjer som genererar snabba resultat. Den svåra vägen är att bygga starka företag som genomsyras av värderingar som också stärker hela samhället.

Att ta samhällsansvar och arbeta värderingsdrivet garanterar inte att man blir populär, risken finns att det börjar storma och att grupper med andra värderingar tar illa vid. Orlic menar dock att om ingen tar illa upp så har man misslyckats. Han nämner tre verktyg som kommunikatörer bör använda sig av för att stå stadigt i stormen – nämligen relevans, trovärdighet och hantverk.

Även Antonia Ax:son Johnson, ägare och styrelseordförande i Axel Johnsongruppen, lyfte vikten av våga kommunicera utifrån hjärta och värderingar när hon utmärktes till totalvinnare av Näringslivets 150 Superkommunikatörer.

– Följ era hjärtan, kommunicera för de ni tror på, våga vara personliga i de budskap som ni sänder. Det gör detsamma hur det går, gör det rätta och gör det med lust!

Antonia Ax:son Johnson betonade även att det finns ett samband mellan samhällsansvar och lönsamhet – de går hand i hand och det ena utesluter inte det andra.

– Det fantastiska är att om man är ett värdeburet företag så tjänar man också pengar – det finns en affärsnytta och världen blir bättre. Man får kraft från den samsynen, menar Ax:son Johnson.

Källkritik börjar med självkritik

Ola Rosling, medgrundare till stiftelsen Gapminder, föreläste inför en ivrig publik och fortsatte på temat förändring – närmare bestämt vår kunskap om förändring. Han menar att världen har förändrats men att människor många gånger har en dramatiserad uppfattning om att världen förändras till det sämre.

– Det största problemet är att vi är omedvetna om vår egen okunskap. Vi inbillar oss att vi är kunniga. Så förutom källkritik måste människor även ägna sig åt självkritik – för att bli ödmjuka i sin okunskap.

Rosling poängterar att världen på många sätt förändrats till det bättre och att människor har bättre förutsättningar än någonsin – men att vår okunskap har gett oss en vinklad världsbild. Han betonar att vi måste lära våra barn att den världsbild som visas i media inte alltid är representativ och att vi istället måste skapa plattformar för folkbildning och framför allt våga tillämpa självkritik.

I ett efterföljande samtal med Sveriges Kommunikatörer delade Rosling med sig av ett intressant resonemang kring kommunikatörens roll i samhället.

– Trädgårdsmästare har förmågan att se ogräs och snabbt plocka bort det. Läkare kan känna igen sjukdomar och sätta diagnoser. Kommunikatörens samhällsuppdrag skulle kunna vara att diagnostisera information – för att sedan plocka bort det osanna och prioritera det tillförlitliga.

Även Mark Vadasz, kommunikationschef på Säpo och en av vinnarna i kategorin Kommunikation, bjöd på ett resonemang kring kommunikatörens samhällsansvar i ett samtal med Sveriges Kommunikatörer.

– Kommunikatörens ansvar är att hålla sig till sanningen, vara uppdraget trogen och visa kurage. Kommunikatören ska dessutom kunna förklara, försvara och förenkla betydelsen av kommunikation i en organisation.

Jämställdhetskamp på internet

Digitaliseringen och den vindsnabba teknikutvecklingen har öppnat upp en mängd kommunikativa möjligheter men också en mängd utmaningar där förtryckande strukturer, sexuella trakasserier och kränkningar har fått fäste på internet och är vardag för många. Linnea Claeson, handbollsspelare och vinnare i kategorin Medier använder sitt instagramkonto @assholesonline för att belysa, bemöta och bekämpa förtryckande samhällsstrukturer, sexuella trakasserier och kränkningar på internet. Hon menar att många tror att internet och verkligheten är olika saker – men samhällets strukturer speglas och reproduceras även på nätet.

– Kvinnor får mycket skit på nätet och tystas ned. Jag jobbar för nästa generations tjejer, vi måste stå upp för varandra och de här frågorna och våga tala ut, menar Linnea Claeson.


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 400 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

loader
Laddar