Lärdomar från Resumés Superkommunikatörer

Publicerad: 12 dec 2016

Azita Shariati är vd för Sodexo och har utsetts till Sveriges bästa chef, näringslivets mäktigaste kvinna och fick en förstaplats på Resumés lista över Näringslivets 150 Superkommunikatörer. Suad Ali är Migrationsverkets expert på flyktingkvoter och blev utsedd till en av Sveriges unga supertalanger 2016 av Veckans Affärer samt en av Näringslivets 150 Superkommunikatörer av Resumé. Under Resumés frukostseminarium delade superkommunikatörerna osjälviskt med sig av kunskap och erfarenheter i sina respektive föredrag – Sveriges Kommunikatörer sammanfattar några av lärdomarna.

Samverkan

Sverige har under de senaste åren fått hundratusentals nya invånare – detta ställer nya krav på inkluderande och innovativ kommunikation för att nå ut till de nya målgrupperna. Samtidigt går den tekniska utvecklingen i rasande fart vilket öppnar upp för både möjligheter och utmaningar för kommunikatörer. Hur ska vi förhålla oss till ett samhälle som befinner sig i förändring på så många plan? Azita Shariati menar att samverkan och allianser mellan olika aktörer är ett villkor för att skapa beredskap för förändringar – vi kan inte längre konkurrera på samma sätt som förut, vi måste samverka.

Beakta ordets makt

Kommunikatörer och journalister måste aktivt ta hänsyn till ordens och den språkliga gestaltningens förmåga att påverka normer, tankar och föreställningar. Vilka normer och tankar befäster eller upplöser vi genom vår kommunikation? Suad Ali beskrev under seminariet hur ord och språklig gestaltning kan avhumanisera människor. Exempel som lyftes fram var bland annat hur människor på flykt ofta gestaltas och beskrivs i termer av vattenmetaforer – så som "strömmar". Ett annat exempel som lyftes fram under seminariet var hur invånare i Liberia som insjuknat i Ebola beskrevs som massor och gestaltades med siffror – medan hjälparbetare som insjuknat i viruset gestaltades som människor och personifierades.

Nya lösningar

Människor rör sig idag över hela världen både rent kroppsligt och i tankarna – detta för med sig mängder med möjligheter men också en hel del utmaningar. Azita Shariati menar att man inte kan lösa nya utmaningar med gamla lösningar och betonar att ett hållbart och inkluderande ledarskap förutsätter mod. Dagens ledare måste våga lämna trygghetszonen och genomföra förändringar.

När människor förflyttar sig i världen och migrerar är kunskap och nya plattformar för möten av kritisk betydelse. Suad Ali berättade om MIG talks – en kommunikationssatsning för att främja kunskap om migrationen till Sverige och samtidigt en plattform för erfarenhetsutbyte mellan nya och etablerade invånare.


Årets upplaga av Näringslivets 150 Superkommunikatörer arrangeras av Resumé, Sveriges Kommunikatörer, Unionen och Meltwater.

loader
Laddar