Lucka 10 - Linnea Strand

Publicerad: 10 dec 2018

Vad utmärker kommunikationsåret 2018?
–Vi kan självklart inte prata om kommunikationsåret utan att nämna valet 2018. I samband med överskottet av information som råder i det stundande informationssamhället såg vi tydligt att arbetet med målgruppsanpassning blev allt viktigare för effektiv kommunikation. Riktade budskap är dock inget nytt men under 2018 såg vi prov på att det blir allt viktigare att känna sina målgrupper och utforma kommunikationen därefter det med hänsyn till att väljargrupperna blir allt mer rörliga. Med andra ord växte micro-targeting under valrörelsen 2018 även om det inte är i närheten av tillämpningen som råder i USA-något som uppmärksammades och debatterades efter Donald Trumps presidentvalseger. Sociala medier gjorde 2018 ett ytterligare större intåg på den politiska arean där användandet blivit en självklarhet för både väljare och partier. Influencers ses i allt större utsträckning som opinionsbildare utifrån den politiska kontexten. Detta sätter influencers i en helt ny maktposition inom politiken där det under 2018 blivit allt tydligare att det inte bara handlar omatt samarbeta med influencers utan att arbeta med rätt influencers-något som är generellt för influencer marketing 2018. 

–Ett nyckelord för kommunikationsåret är tillit. Under 2018 såg vi hur sociala plattformar började ifrågasattas med avseende på integritet och säkerhet, ett exempel på detta är Facebook och Cambridge Analytica skandalen. 2018 var året vi på riktigt började ställa frågor om hur data skyddas på dessa plattformar - oavsett om det handlar om användardata, kunddata eller varumärkessäkerhet- kanske ger 2019 oss svaren. 

–Under 2018 började vi även se en förskjutning där avståndet mellan kunskap och handling har minskat inom hållbarhet och klimatfrågor. Vi ser en rörelse som går emot konsumtion på framför allt sociala medier- en rörelse som jag tror kommer växa sig starkare under 2019 där det blir allt viktigare för företag och organisationer att förbättra sin hållbarhetskommunikation genom att visa på samhällsnyttan och att påvisa transparens. 

Vilka kommunikationstrender ser du 2019?
–Jag tror att kommunikationstrenderna för 2019 kommer handla mycket om ställningstagande. Etiska och moraliska kampanjer hamnar i allt större fokus där framför allt den nya mediegenerationen ställer allt högre krav på aktivt ställningstagande. Det blir därför viktigt för företag och organisationer att kommunicera sin ståndpunkt gällande aktuella frågor på ett sätt som korrelerar med företagets grundvärderingar. Detta blir lika viktigt externt som internt. Medarbetarengagemang förutspås växa sig ännu starkare under 2019.  

–Det är ingen djärv gissning att 2019 kommer att fortsätta präglas av den digitala utvecklingen. Allmänheten visar i allt större utsträckning prov på en teknisk mognad och är något vi kommer se ännu mer av under 2019. Med rätt stöd från internationella institutioner och stora företag kommer Artificiell Intelligensblockchainoch Internet of Thingsbli mer än bara omtalade och spännande trender. Vi börjar nu se verkliga effekter av att arbeta med interaktiva verktyg och nyttja stora mängder data. Vi måste därför ställa oss frågan vilka digitala trender och datainsikter som är viktiga att agera på idag för att lyckas vara konkurrenskraftiga imorgon. 

–I den föränderliga värld vi lever i ser vi att informationstrappan fortsätter att förändras. Innovationshastigheten fortsätter att öka och för att vi ska kunna hänga med på utvecklingen krävs agila marknads- och kommunikationsteam för att snabbare kunna anpassa sig efter digitala förändringar. Hierarkiska strukturer byts ut mot nätverkande strukturer vilket bidrar till att sättet vi arbetar med kommunikation troligtvis kommer bli en högt prioriterad fråga under 2019. 

Vilka tips har du till studenter som vill testa sina vingar utanför föreläsningssalens väggar för att få mer praktisk erfarenhet av kommunikation?
–Våga söka dig till företag och personer som intresserar dig och diskutera möjligheterna att tillämpa dina kunskaper - allt från längre praktikperioder till mindre projekt vid sidan av dina studier. Praktiska erfarenheter kommer inte bara förbereda dig för yrkeslivet när du väl avslutat dina studier utan bidrar även till nya perspektiv under din studietid. Akademin och näringslivet har mycket att lära av varandra!

–Ett ytterligare tips som inte kan belysas nog är att nätverka! Att börja bygga ett stabilt nätverk redan under sin studietid och skapa goda relationer med allt från kurskamrater till näringslivet kommer vara ovärderliga genom hela yrkeslivet. Hitta sponsorer som hjälper dig att öppna nya dörrar och utforska nya tankar och idéer. Se till att vårda dessa kontakter varsamt! 

–Väx aldrig ifrån din nyfikenhet! Låt dig lockas av nya utmaningar och våga söka dig till saker som du inte kan. Sträva efter viljan att varje dag alltid lära dig mer. Ställ dina frågor till personer som besitter mer erfarenhet men glöm inte att lyssna mer än du pratar!

Vilken är din favorit på julbordet?
–Helt klart julgodiset!

 


I Sveriges Kommunikatörers julkalender lyfter vi personer som deltagit i olika sammanhang under året.

Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 800 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

 

loader
Laddar