Lucka 10

Publicerad: 9 dec 2016
Vad utmärker kommunikationsåret 2016?

– Att vi började ta den digitala utvecklingen på allvar, inte bara ur ett kommunikationsperspektiv utan som en övergripande utmaning och möjlighet. Det handlar inte längre bara om att kommunicera annorlunda utan att se på affär och verksamhet på ett helt nytt sätt. Antalet personer jag träffar som har "digital transformation" som uttalat uppdrag eller till och med i sin arbetstitel har ökat markant under året. Dessa personer har fortfarande sällan något mandat att hantera sitt ansvar med, vilket ju leder till en del förvirring och stress. Men det är ju en början.

Vilka kommunikationstrender ser du 2017?

– En artikel i New York Times häromdagen beskriver hur den amerikanska militären och dess allierade det senaste året har fokuserat på att eliminera ISIS digitala mediaexperter, de som driver deras sociala kanaler. Det är ingen slump och jag känner några av de rådgivare som uppmanar Vita Huset att man i kampen mot ISIS främst måste slå mot deras varumärke.

– Den digitala utvecklingen av vår värld innebär att kommunikation inte längre bara används för att nå ut med en strategi. Kommunikationen ÄR strategin. Det enda sättet vi numera kan lyckas i våra uppsåt, vad det än handlar om, är att jobba utifrån och in, att börja med storyn. Det hjälper såklart att ha ett tydligt syfte, men om vi inte förstår hur vi effektivt når ut med vårt budskap i dagens fragmenterade mediavärld så har det ingen betydelse vem vi är eller vad vi vill skapa. Det ger kommunikatören en central strategisk roll som jag tror få är utrustade för.

Vilka tankar har du om den digitala utvecklingen år 2017?

– Den tekniska utvecklingen omkring oss skapar en ständigt ökande förändringstakt. Det är naturligt att vi känner motvilja inför detta - ingen levande varelse tycker om förändring som de inte själva driver eller påverkar. Bara utbildning kan öka vår förmåga att hantera osäkerhet och komplexitet.

– Det finns en forskningsgren inom psykologin som kallas heuristik. Den behandlar hur vår hjärna hanterar svårtolkade eller motsägelsefulla sinnesintryck genom att förenkla och sålla i den kognitiva processen. Den förklarar till exempel varför vi "av naturen" är fördomsfulla - det var helt enkelt en överlevnadsfråga. Om du ser något som vagt liknar en tiger, spring! I media, framförallt i de digitala kanalerna, är det mycket lätt att utnyttja människors medfödda instinkter att söka oss till det vi redan känner igen eller kan hålla med om, även om vi anar att det är en förenkling eller rentav en lögn.

– Just nu används detta ganska skrupelfritt av krafter som driver vårt samhälle mot splittring och protektionism, vilket vi ser i framgångarna för Brexit och Trump. Jag tror att 2017 kommer att handla mycket om att de som vill främja ett öppet och inkluderande samhälle lär sig dessa tekniker, både för att kunna hantera oönskade effekter och för att selektivt kunna kommunicera smart och effektivt. Det är en balansgång eftersom vi spelar med människors undermedvetna, men vi är i akut behov av positiva motkrafter som förstår de nya spelreglerna. #jagärhär på Facebook är ett fantastiskt exempel.


I Sveriges Kommunikatörers julkalender lyfter vi fram personer som har deltagit i olika sammanhang under året.

loader
Laddar