Lucka 11 - Charlotte Simonsson

Publicerad: 11 dec 2018

Vad utmärker kommunikationsåret 2018?
–AI, artificiell intelligens, med allt vad det innebär i form av automatisering och robotisering är något som vi pratat om länge, men 2018 var året då det slog igenom på riktigt och på bred front. Som så ofta i början av en teknikutveckling är vi rädda för att inte ligga i framkant och gå miste om en konkurrensfördel – trots att vi redan nu kan se risker och negativa sidor. Jag skulle vilja se ännu mer diskussioner om AI ur ett kommunikationsperspektiv. Vad händer med organisationens förtroende och varumärke när robotar ersätter medarbetare i kommunikationen med kunder, medborgare och brukare? På vilket sätt kan AI skapa både möjligheter och hinder i att skapa relationer med viktiga intressenter? 

Vilka kommunikationstrender ser du 2019? 
–I årets European Communication Monitor (ECM) dök frågan om att ”skapa och upprätthålla förtroende” upp som den viktigaste strategiska utmaningen. Ökade problem med desinformation och ett alltmer fragmentariserat och politiskt turbulent samhälle är faktorer som säkert bidrar till att förtroendefrågan kommer att bli alltmer angelägen framöver. Kommunikatörerna kan inte själva skapa ett högt förtroende för organisationen, men vi är ändå den funktion som har till uppgift att driva förtroendefrågan och se till att den är högt upp på ledningens agenda.  

–En annan trend som framkommer i ECM är att kommunikatörerna i allt mindre utsträckning ser ”hållbar utveckling och CSR” som en viktig strategisk fråga. Det kan finnas många skäl till detta, och det handlar säkert inte om att kommunikatörer inte ser hållbarhetsfrågan som viktig. En ”önsketrend” inför 2019 är likväl att kommunikatörerna tydligare träder fram och diskuterar kommunikationens roll i frågor som rör hållbar utveckling och Agenda 2030. Här ser jag också att vi kan bli mycket bättre när det gäller utbildningen av framtidens kommunikatörer. 

Du är en av forskarna i forskningsprojektet ”Den kommunikativa organisationen” som drivs tillsammans med Sveriges Kommunikatörer. Efter att ha ägnat dig åt studien, vilka kompetenser tror du att det är viktigast att kommunikatören besitter i framtiden?
–I diskussionen om värdeskapande kommunikation skiljer man ibland mellan tre olika delar: att producera och leverera kommunikationsaktiviteter och produkter, att stödja och coacha chefers och medarbetares kommunikation samt att skapa innovationer och driva utvecklingen av organisationers kommunikationen. Jag tror att alla tre områdena kommer att vara fortsatt viktiga, men balansen mellan dem kommer att förskjutas. När alltfler chefer och medarbetare blir aktiva i organisationens kommunikation, blir den stödjande och drivande delen allt viktigare. Den coachande kommunikatören har varit på tapeten i många år -  nu är det dags att även förstärka innovationskompetensen. I utvecklingen av Communication Executives Program har vi därför lagt mer vikt vid innovation än tidigare.  

Vad är det bästa på julbordet?
–Utan tvekan min mammas Janssons frestelse.

 


I Sveriges Kommunikatörers julkalender lyfter vi personer som deltagit i olika sammanhang under året.

Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 800 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

loader
Laddar