Lucka 13 - Gabriella Ohlzon

Publicerad: 13 dec 2018

Foto: Patrik C Österberg

Du tillsammans med Carolin Solskär fick symbolisera Metoo-rörelsen när ni tog emot Stora Kommunikatörspriset hederspris. Vad har den utmärkelsen betytt för dig? 
–Utmärkelsen har betytt oerhört mycket för mig och framförallt har den givit oss ett kvitto på att vi tillsammans lyckats få genomslagskraft med metoo i samhället. När Carolin och jag arrangerade metoo-manifestationen så hade vi som mål att ”metoo inte skulle dö ut med att bara vara en hashtag”. Nu kan vi konstatera att metoo blev en milstolpe i vår feministiska historia. Det var oerhört glädjande att metoo uppmärksammades på detta fina sätt. Till viss del svartmålades metoo till något det inte var och att en tung aktör som Sveriges Kommunikatörer gav den här utmärkelsen till metoo-rörelsen tror jag bidrog till att andra inte förkastade rörelsen.  

Vad anser du att kommunikatören kan göra för att bli bättre på att kommunicera på ett mer jämställt och inkluderande sätt? 
–Det första en måste göra är att se till den egna organisationen. Om organisationen är väldigt homogen så måste en börja med att öka jämlikheten och jämställdheten på arbetsplatsen genom att rekrytera mer medvetet. Misstaget som många gör är att tro att en vet hur en målgrupp är men i själva verket gör de inte det. Dessutom känner inte människor någon tillit till företag som enbart kommunicerar inkludering och jämställdhet externt. För att få en förändring på riktigt så krävs det att jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet genomsyrar hela organisationen. I övrigt är det viktigt att fundera på hur en framställer män/kvinnor på foton och hur språket används. T.ex. vem är passiv/aktiv i satsen, hur framställs män/kvinnor i kommunikationen osv. Nyckeln ligger i att ha en god mångfald så att flera perspektiv och infallsvinklar lyfts fram. Detta kommer leda till en bättre anpassad kommunikation. 

 Hur ser du på Metoo-rörelsens framtid? 
–Metoo har revolutionerat samhället och visat på magnituden av problemet med sexuella trakasserier. Metoo har haft sin peak men vi kommer se effekterna av rörelsen under en lång tid framöver. Numera har vi en samtyckeslag som faktiskt leder till fler fällande domar. Ute i Europa diskuterar flera länder att följa Sveriges goda exempel och införa en samtyckeslag. Vi ser även en positiv effekt på arbetsplatser och skolor. Många arbetsgivare har tagit sitt ansvar och börjat utbilda sin personal samt åtgärdat problematik på arbetsplatsen. I skolor pratas det mer och mer om kroppslig integritet och könsnormer. Inom skolan har även en debatt om porrfilter i skolan vuxit fram. Metoo har förändrat samhället, vi får aldrig glömma att det är du och jag, tillsammans som förändrar världen.  

 


I Sveriges Kommunikatörers julkalender lyfter vi personer som deltagit i olika sammanhang under året.

Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 800 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

loader
Laddar