Lucka 23

Publicerad: 23 dec 2016
Vad utmärker kommunikationsåret 2016?

–Digitaliseringen. Vi har talat om digitaliseringen under ett antal år men nu upplever jag att den slagit igenom på ett sätt som i mycket hög grad påverkar vår vardag. Jag tycker också att den ökade contentfokuseringen utmärkt 2016 – ökat fokus på innehåll och förhoppningsvis både ökad samstämmighet i budskap och anpassning till målgrupperna, något som kan uppfattas som motsatsförhållanden. Jag tycker också glidningen mellan "redaktionellt material" och annonsering tagit fart genom nativesatsningarna. Allt detta är spännande utvecklingar men ställer också krav på eftertanke när det gäller att bedöma och värdera all den kommunikation vi har att förhålla oss till. Med risk för att bli långrandig måste ju också den hårdnande tonen i samhällsdebatten på nätet nämnas. Och jag tänker inte bara på USA...

Vilka kommunikationstrender ser du 2017?

–Jag tror att en nyttig orientering mot ökad kvalitet i innehåll – content – kommer att öka. Nätet och sociala mediers möjligheter och utmaningar som arena för kommunikationen ökar ytterligare medan printade mediers betydelse fortsätter minska. Jag ser också behovet av att fortsätta att utveckla arbetsformerna i kommunikationsfunktionerna – från traditionellt disciplinorganiserade funktioner till arbetssätt som är anpassade till ett helt annat kommunikationslandskap.

Hur tycker du att Sveriges Kommunikatörer har förändrats under dina år som ordförande?

–Vi har ordning och reda i ekonomin och en stabil organisation. Vi har breddat vårt fokus för att vara en intressantare mötesplats för alla kommunikatörer, också de som arbetar inom marknadskommunikation. Vi har ökat medlemsantalet och hela styrelsen har ett starkt fokus på medlemsnytta, att ge alla våra medlemmar ett erbjudande som gör skillnad för dem.

Vad önskar du dig i julklapp?

–Mina barn har frågat åtskilliga gånger utan att få något riktigt bra svar. Jag är nog tillräckligt tråkig för att vara väldigt nöjd med lugn och ro och ett behagligt väder så man kan vara ute i friska luften och njuta av naturen.


I Sveriges Kommunikatörers julkalender lyfter vi fram personer som har deltagit i olika sammanhang under året.

loader
Laddar