Lucka 24 - Per Mossberg

Publicerad: 24 dec 2018

Vad utmärker kommunikationsåret 2018?
–Det är nog många saker som utmärker kommunikationsåret. Dels naturligtvis uppmärksamheten på företeelsen fake news som i grunden blir en trovärdighetsfråga. För kommunikatörens i vardagen tror jag att intensiva förändringstakten i företag, myndigheter och organisationer mycket präglat 2018. Dessutom naturligtvis Artificiell Intelligens som är både spännande och utmanande; spännande i den meningen att AI kan underlätta och vara en hjälp med många sysslor, utmanande därför att det kan sätta trovärdigheten i fråga. Sedan är nog det ökade fokuset på betydelsen av content betecknande för 2018.

Du är utöver din ordförandepost i Sveriges Kommunikatörers styrelse även Senior Advisor på Diplomat och har varit kommunikationsdirektör på många av landets stora företag. Vad anser du är den största kommunikativa förändringen under dina år som verksam i branschen?
–Jag skulle säga att kommunikatörsprofessionen är helt annorlunda idag än när jag började för snart fyrtio år sedan. Då var informatören, som det hette, mycket av ett transmissionsverktyg, en kommunikéhanterare och lite av en jippofunktion. I takt med att företagsledningen insett att förtroendet och därmed bilden blivit avgörande för framgång har också kommunikationsarbetet blivit alltmer strategiskt och alltmer involverat i företags och organisationers alla processer. Det har ställt ökade krav på kommunikatören att inte bara vara en god kommunikatör utan också ha insikt i resten av verksamheten. En annan genomgripande förändring är skiftet från dead-line till on-line, alltså mediernas digitalisering och snabbhet samtidigt som den tryckta tidningen förlorar sitt värde som nyhetsförmedlare och försöker, med blandad framgång, ta rollen som granskare, analytiker och fördjupare. Det har varit en exceptionell utveckling och den utveckling som ligger framför oss är precis lika spännande och visar att kommunikatör är en av de mest spännande och utvecklande professioner man kan ägna sig åt.

Vad tror du är kommunikatörens största utmaning inför det kommande året?
–Att fortsatt hänga med i utvecklingen i en turbulent och komplex omvärld. Det handlar framförallt om att arbeta för att skapa och upprätthålla uppdragsgivarens förtroende, ta tillvara teknikens nya möjligheter samtidigt som de ”vanliga” vardagssamtalen återigen blir viktigare och ska ges utrymme i den kommunikativa contexten.

Vilka kommunikationstrender ser du 2019?
–Jag tror att mäta och snabbt kunna optimera kommunikationsinsatserna blir allt viktigare under 2019, inte minst när vi ser fler möjligheter att omsätta content och en ökad användning av native så blir möjligheterna att snabbt mäta och korrigera viktigt. Jag tror också att behovet av att mäta kommunikationsinsatser i ett lite längre perspektiv blir viktigare för att se att investeringarna ger nytta och används rätt.

Hur kommer du att fira jul i år?
–Det blir en mycket traditionsenlig jul och sedan hoppas jag få någon vecka på Öland innan det nya året sätter igång.

 


I Sveriges Kommunikatörers julkalender lyfter vi personer som deltagit i olika sammanhang under året.

Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 800 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

loader
Laddar