Lucka 9

Publicerad: 8 dec 2016
Vad utmärker kommunikationsåret 2016?

Brexit och det amerikanska valet satte sin prägel på året. I båda fallen påverkades väljarkåren av berättelser och information som inte var sanna. Några har kallat det ett post-truth samhälle. Debatten undergrävs av att extrema kommentarer når stor spridning och av att de sociala medierna förstärker ekot i de egna bubblorna. Kampen om samtiden är kampen om berättelsen, vad som berättas och hur man förhåller sig till det.

Vilka kommunikationstrender ser du 2017?

Digitaliseringen skär genom all kommunikation. Många kommunikationsavdelningar försöker finna nya organisationsformer och ökar inom digital marketing och dataanalys. Mindre tid läggs på att producera stora mängder "content" som går brett. Fokus förflyttas till att engagera precis rätt mottagare till önskvärd aktivitet. Vikten av mätbarhet och genomslag ökar. Hållbarhetsfrågor är inte längre ett specialistområde för en begränsad grupp, utan blir alltmer integrerat i bolags kärnverksamhet och når och slår brett. Och varje del av bolaget kan bli huvudnyhet, varje nyhet kan bli en kris. Trovärdigheten är varje bolags största resurs och krisberedskap fortsätter att vara av högsta vikt.

Kommunikatörsrollen förändras och kommunikatörer förväntas idag vara affärs- och verksamhetsorienterade. Vad tror du kommer förväntas av kommunikatören år 2017?

Kommunikation har sedan länge förväntats vara affärs-och verksamhetsorienterad. En bra kommunikatör ska kunna väva samman flera motpoler; data och narrativ, digitalt och personligt, corporate och säljande, proaktivt och reaktivt. Det har aldrig varit roligare att jobba med kommunikation!


 I Sveriges Kommunikatörers julkalender lyfter vi fram personer som har deltagit i olika sammanhang under året. 

loader
Laddar