Lucka 14

Publicerad: 13 dec 2016
Vad utmärker kommunikationsåret 2016?

–Mycket har hänt men två rörelser är särskilt tydliga. För det första så har digitalisering hamnat högt på dagordningen i alla slags organisationer. Så har det kanske varit under flera år men digitaliseringens konsekvenser börjar blir alltmer tydliga, bland annat på kommunikationsområdet. För det andra så har just de negativa kommunikativa konsekvenserna av digitaliseringen blivit alltmer uppenbara - ökad desinformation, propaganda, faktaresistens och nedmonterade medieredaktioner. Brexit och Trumps framgång kan delvis knytas till kommunikationshaverier. Sammanfattningsvis ett ganska mörkt kommunikationsår ur ett samhällsperspektiv.

Vilka kommunikationstrender ser du 2017?

–Vi lever i en samtid som länge präglats av ökande upplevd osäkerhet, föränderlighet, polarisering och individualisering. Och så lär det fortsätta 2017. Jag tror att informaliseringen samt egna medieplattformar för organisationers strategiska kommunikation blir allt starkare. Med andra ord så försöker organisationer – inte minst genom deras ledare – att bli du med oss alla genom personliga tilltal och egna kanaler. Avslutningsvis så fortsätter organisationer att bidra till ett stegrande informationsflöde som i sin tur ökar informationsstress och den budskapskakafoni som vi alla försöker hantera. 

Du är en del av forskningsprojektet ”Den kommunikativa organisationen” – ett av världens största forskningsprojekt om strategisk kommunikation. Hur kommer projektet att fortlöpa under 2017?

–Vi jobbar för fullt just nu med intervjuer med chefer, medarbetare och kommunikatörer som ska ge svar på frågor som uppkom i den massiva enkätundersökning som genomförts tidigare i år. En rapport baserad på enkätundersökningen ska publiceras snart via Sveriges kommunikatörer. Konferens med alla deltagande organisationer är på gång. En internationell bok ska vi börja skriva på. Och så ska hela projektet på sikt leda till en innovation på rejäl empirisk grund – ett index där vi kan mäta hur kommunikativa organisationer är. 


I Sveriges Kommunikatörers julkalender lyfter vi fram personer som deltagit i olika sammanhang under året.

loader
Laddar