Månadens utbildningar - Mars

Publicerad: 28 feb 2017

2/3 – Filma med mobilen – Göteborg

"Filma med mobilen" är en av Sveriges Kommunikatörers populäraste kurser. Varför? Behovet av kommunikation med rörlig bild exploderar! Rörlig bild skapar nämligen engagemang, ökar kundkonvertering och gör kunder mer köpbenägna. På kursen "Filma med mobilen" lär du dig förbereda, producera och publicera högkvalitativ film med mobiltelefonen som verktyg. 

Läs mer eller anmäl dig här. Övriga omgångar av "Filma med mobilen" i mars är fullsatta men det finns fortfarande platser kvar i maj, augusti, september och på uppfölningskursen "Filma med mobilen Avancerad" - läs mer i kalendern.

8/3 – Kommunikationsplanering 

I dag gör allt färre organisationer och företag årsplaner för sin kommunikation. Samtidigt blir det allt viktigare med grundlig planering om man ska lyckas styra ett projekt mot ett säkert resultat. En bra kommunikationsplan fungerar som en brygga mellan strategi och resultat. På kursen "Kommunikationsplanering" får du lära dig att arbeta fram en kommunikationsplan – systematiskt och steg för steg.

Läs mer eller anmäl dig här.

9/3 – Från strategi till effekt – Malmö

Kommunikationsavdelningen har en central roll i strategiarbetet — från handlingsplan till förankring, genomförande och uppföljning. Som kommunikatör kan du se till att ditt företags strategidokument utvecklas från att bestå av luddiga projektmål till konkreta och mätbara effektmål. Välkommen till en heldagskurs med fokus på strategiska kommunikationsverktyg som bidrar till effektiv och mätbar förändringsledning.

Läs mer eller anmäl dig här.

14/3 – Master Class sociala medier – Göteborg

På kursen Master Class Sociala Medier får du under en fullspäckad heldag utforma idéer för ditt företags framtida kommunikation. Vi går igenom hur du och din organisation bäst använder sociala medier för att förbättra produktutveckling, varumärke och kundservice.

Läs mer eller anmäl dig här.

22/3 – Den professionella kommunikationens grunder 

Har du nyligen börjat arbeta med kommunikationsfrågor eller fått utvidgade arbetsuppgifter inom området? Då denna kurs ett utmärkt tillfälle att få en gedigen inblick i kommunikatörens uppdrag och arbetssätt. I kursen går vi igenom vad som krävs av en kommunikatör, hur dialogen med dina intressenter fungerar samt hur du bäst strukturerar och planerar ditt arbete.

Läs mer eller anmäl dig här.

22/3 – Immateriella rättigheter 

I denna kurs går vi igenom vad immateriella rättigheter är, hur de uppstår och därigenom också hur de hanteras på bästa sätt. Hur avtalar man vattentätt med fotografer om upphovsrätt till bilder och filmer? Hur ser man på bästa sätt till att skydda organisationens varumärken? Och vad gäller när man använder bilder och varumärken i sociala medier?

Läs mer eller anmäl dig här.

23/3 – Filma med mobilen Avancerad – Göteborg

På kursen får du fördjupad kännedom om mobilfilmens användningsområden, gedigen förståelse för dramaturgi, innehållsskapande och produktion. Dessutom får du en grundlig genomgång av de tekniska förutsättningarna för bild- och ljudredigering.

Läs mer eller anmäl dig här.

28/3 – Coachande kommunikation 

Välkommen till en tvådagarsutbildning som hjälper dig förstå olika kommunikationsstilar och skapa samsyn kring kommunikationsarbetet. Under dagen får du möjlighet att träna på upp till 20 olika strukturer, metoder och verktyg som du direkt kan börja använda i din egen organisation. Du får träna på de delar och coachverktyg som är relevanta för dig i din roll, och som passar för att utveckla organisationens kommunikativa förmåga.

Läs mer eller anmäl dig här.

30/3 – Det strategiska ramverket för content marketing – Göteborg

Content har fått en förstärkt position i dagens kommunikation. Företag och organisationer kan, med sina egna budskap och content, skapa en dialog och stärka relationen med sin målgrupp. Nyckeln är att se till att budskapen blir relevanta för målgruppen samt att målgruppen tar del av det och agerar. I denna utbildning får du ramverk; modeller och verktyg för att kunna kartlägga ert strategiska och taktiska contentarbete - från content management till content marketing.

Läs mer eller anmäl dig här.

30/3 – Master Class Digital Transformation 

Sveriges Kommunikatörer och Hyper Island tagit fram kursen Master Class Digital Transformation – en tredagarskurs där erfarna kursledare tar med dig på en djupdykning i digitalt förändringsarbete, digital transformation och den digitaliserade världens affärsmöjligheter. Under de två inledande dagarna får du fördjupa dig i digitaliseringens övergripande effekter och lära dig hur du kan anpassa din verksamhet och kommunikation utifrån nätverkssamhällets förutsättningar.

Läs mer eller anmäl dig här. 

Personlig utveckling
loader
Laddar